Vragen

8 oktober 2014 - Tijdens de themacommissie over het parkeerplan wees ik op het feit dat bij de aanleg van de verlengde perrons langs tramlijn 1 ruime overdekte fietsenstallingen (o.a. ter hoogte van de halte Botestraat) werden verwijderd en niet teruggeplaatst. Lees meer...18 09 2014 - Enkele jaren geleden werd in Gent een proefproject opgestart rond gratis draadloos internet in de stad. Zo werd gratis surfen aan de Graslei mogelijk gemaakt voor iedereen. Dit proefproject werd positief geëvalueerd, en iedereen kan nu structureel genieten van gratis wifi op de Graslei. Lees meer...11 09 2014 - Op een eerdere vraag van collega Meersschaut over het wildparkeren van fietsen op de Korenmarkt gaf u aan vooral sensibiliserend te willen optreden met duidelijkere signalisatie en een labelacties. Dit blijkt echter weinig succesvol te zijn. Zowel op de Korenmarkt als op andere plaatsen in de stad worden fietsen nog steeds hinderlijk achtergelaten. Lees meer...8 09 2014 - Enkele maanden geleden werd het stadsbestuur per brief op de hoogte gebracht van de financiële problemen van KFC Olympia Gent en werd officieel om steun gevraagd. Hierop werd de club een renteloze lening van €40.000 toegekend. Het ontleende bedrag mag uitsluitend aangewend worden ter ondersteuning en aanmoediging van de jeugdwerking van de club. Lees meer...7 juli 2014 - Als gevolg van de onweders begin juni heeft ook Stad Gent het initiatief genomen een vraag tot erkenning als rampgebied in te dienen bij de gouverneur. Om deze aanvraag tot erkenning als ramp te kunnen indienen, diende Stad Gent informatie te verzamelen over de schadegevallen op haar grondgebied. Lees meer...7 juli 2014 - Uit het antwoord op mijn eerdere schriftelijke m.b.t. het aantal woninginbraken 2013 per deelgebied bleek een duidelijke afwijking per deelgebied t.o.v. het globale resultaat onze politiezone. Lees meer...26 mei 2014 - Begin oktober vorig jaar stelde ik een schriftelijke vraag over het desolate straatbeeld van het kruispunt van de Evergemsesteenweg met de Sint-Markoenstraat in het centrum van Wondelgem. Een week later ontving ik uw antwoord waarin u stelde dat u opdracht zou geven de wegmarkeringen op te frissen, de signalisatie te herstellen en de vervanging van de blokken op de verkeersdruppel in te plannen. Lees meer...20 maart 2014 - Voor het melden van een probleem op het openbaar domein kunnen Gentenaars al ruim 10 jaar terecht bij GentInfo dat, als centraal aanspreekpunt en servicecenter, instaat voor het dispatchen en opvolgen van de meldingen van burgers. Lees meer...20 februari 2014 - Uit de jaarrapportage van de criminaliteitscijfers 2013 in de commissie Algemene Zaken van februari ll. bleek dat het aantal woninginbraken in Gent is gedaald met net geen 15%. Deze daling wijkt af van de trend in de omliggende zones van het ruimere Arrondissement Gent. Lees meer...14 februari 2014 - In 2006 heeft de stad, met het oog op de integrale heraanleg, een erfpacht gevestigd op de omgeving rondom de Sint-Vincentiuskerk in de Maïsstraat, die momenteel gebruikt wordt als parking voor ontmoetingscentrum SIVI. Door het intensief gebruik ontstaan er na verloop van tijd putten in de parking. Lees meer...<<  1   5   10   25   26   27   28   29   31     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info