Vragen

14 februari 2014 - In 2006 heeft de stad, met het oog op de integrale heraanleg, een erfpacht gevestigd op de omgeving rondom de Sint-Vincentiuskerk in de Maïsstraat, die momenteel gebruikt wordt als parking voor ontmoetingscentrum SIVI. Door het intensief gebruik ontstaan er na verloop van tijd putten in de parking. Lees meer...27 januari 2014 - Vorige legislatuur kwam ik meermaals tussen n.a.v. de duidelijk vraag van de bewoners tijdens het wijkdebat om ook in Wondelgem een losloopweide voor honden te voorzien. De concrete suggestie van de bewoners toen was om een losloopweide te voorzien in de Vroonstalledries. Lees meer...16 januari 2014 - In december raakte bekend dat uiteindelijk 43 tramperrons in Gent onder handen moeten genomen worden om ze klaar te stomen voor de zogenaamde supertram die 42 meter lang zal zijn tegenover de 33 meter van de huidige hermelijntrams, extra capaciteit die nodig is op lijn 1. Lees meer...16 december 2013 - Begin oktober stelde ik een schriftelijke vraag over het desolate straatbeeld van De Vierweegse, het kruispunt van de Evergemsesteenweg met de Sint-Markoenstraat, de Morekstraat en de Vierweegsestraat in het centrum van Wondelgem. Lees meer...21 oktober 2013 - Tot voor kort verplichtte een gebodsbord bestuurders vanop de Wondelgembrug rechtdoor te rijden richting Wondelgemstraat. Sinds deze verplichting werd opgeheven ontstaan geregeld wachtrijen omdat het links afslaand verkeer voorrang dient te verlenen aan de tegenliggers. Het verkeer in tegenovergestelde richting krijgt immers gelijktijdig groen licht. Lees meer...17 oktober 2013 - Zoals in de parkeerstudie terecht wordt aangegeven wordt de Bloemekenswijk geconfronteerd met een hoge toenemende parkeerdruk, vooral 's avonds. In de Bloemekenswijk lopen bovendien een aantal grote en kleinere projecten (UCO-Site, FNO...) die voor bijkomende parkeerdruk kunnen zorgen, maar in de toekomst eventueel ook potentiële parkeermogelijkheden kunnen creëren. Lees meer...10 oktober 2013 - Het Westerringspoor voorziet in een fietsverbinding tussen de Muide, Wondelgem, Mariakerke en de Brugse Poort. Hoewel het fietspad d.m.v. een verkeersbord D7 aangeduid wordt als 'verplicht fietspad' maken ook heel wat voetgangers er gebruik van. Lees meer...9 oktober 2013 - Bewoners van Wondelgem signaleren me dat de gemeente er op veel plaatsen nogal verloederd bij ligt. Bijna traditioneel hebben ze het dan over onkruid, zwerfvuil, slecht onderhouden voetpaden... Lees meer...1 juli 2013 - Het wegdek van de toegangsweg naar het IVAGO Recyclagepark in Wondelgem is op verschillende plaatsen ernstig beschadigd. In die mate zelfs dat steenslag de wagens van de bezoekers van het recyclagepark zou kunnen beschadigen. Lees meer...14 juni 2013 - Ik ontvang geregeld klachten van bewoners over het feit dat het wegdek van de Gaverstraat nog steeds in slechtste staat verkeert. Uit het antwoord op vraag in vorige de legislatuur bleek de straat in hoofdzaak kwaliteitslabel C1 en C2 te krijgen. Dit zou geen integrale heraanleg verantwoorden maar men zou door de sectorverantwoordelijke laten controleren waar eventueel lokale herstellingen nodig waren. Lees meer...<<  1   5   10   25   26   27   28   29   30   31     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info