Vragen

16 mei 2013 - De verenigingen van Wondelgem en Mariakerke wachten al enkele jaren op de bouw van de nieuwe polyvalente zaal op de Neptunus-site in Wondelgem. Eind vorig jaar werd de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd en werden de bouwwerken gegund en rond deze periode zouden de werken starten. Lees meer...26 november 2012 - De achtertuinen van de huizen gelegen in de Spurriestraat palen aan een klein bosje, eigendom van de stad Gent. Niet alleen wordt dit bosje weinig of niet onderhouden, wat zorgt voor wildgroei en sluikstorten, bovendien zorgen de hoge bomen ervoor dat sommige tuinen geen zon meer krijgen. Lees meer...21 maart 2012 - Het antwoord dat ik mocht ontvangen op mijn eerdere schriftelijke vraag SV32/2012 roept meer vragen op. U stelt dat de Helmkruidstraat ter hoogte van de overweg afgesloten werd op vraag van De Lijn nadat er daar incidenten plaatsvonden. Graag had ik vernomen over welke incidenten het gaat en op welke data deze plaatsvonden. Lees meer...9 februari 2012 - De Evergemsesteenweg, een belangrijke verbindingsweg met veel woon-werkverkeer staat al langer bekend als een gevaarlijke weg voor fietsers. Het fietspad is er te smal en ter hoogte van het kruispunt met de Sint-Markoenstraat, de Morekstraat en de Vierweegsestraat is er staduitwaarts zelfs helemaal geen fietspad. Lees meer...31 januari 2012 - De doorgang langs de Helmkruidstraat in de Lange Velden te Wondelgem is ??n van de uitgangswegen van deze nieuwe verkaveling. De afhandeling van verkeer langs de Liefkensstraat naar de R4 ontlast voor een groot stuk de achterliggende woonwijken en Wondelgem centrum. Lees meer...13 oktober 2011 - Het wegdek in de Sint-Sebastiaanstraat in Wondelgem is al geruime tijd in zeer slecht staat. Op 25 november vorig jaar vond een informatievergadering voor de buurtbewoners plaats over de integrale heraanleg. Lees meer...30 juni 2011 - Uit uw antwoord op schriftelijke vraag nr. 016/2011 heb ik begrepen dat de verkaveling ?De Lange Velden? voorlopig is opgeleverd. De buurtbewoners klagen echter over zwerfvuil ter hoogte van de fietsstraten, zoals het Bisschopsbos. In de nieuwe verkaveling ligt er ook veel bouwafval. Lees meer...17 juni 2011 - De Gaverstraat mondt uit in een aantal nieuwe verkavelingen die ofwel in volle ontwikkeling zijn, ofwel recent gerealiseerd worden. Ik denk hierbij aan de wijk rond Knabbelare, de nieuwe verkaveling achter de Katwilgenstraat en tenslotte de Lange Velden. Lees meer...18 mei 2011 - In de Zwembadstraat, Wondelgem ligt tussen de huisnummers 35 en 37 een kavel grond die blijkbaar de stad Gent zou toebehoren. Dit perceel grond wordt tot op heden niet onderhouden. Het onkruid tiert welig en reikt zelfs tot op de percelen van de aangrenzende bewoners. Lees meer...22 februari 2011 - Uw antwoord op vraag SV 021/2011 over het Zebrapad Zeeschipstraat noopt tot bijkomende vraagstelling. Het antwoord dat u mocht ontvangen van AWV stelt dat er bewust geen zebrapad is aangelegd om geen vals gevoel van veiligheid te cre?ren. Lees meer...<<  1   5   10   25   27   28   29   30   31     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info