Vragen

1 09 2017 - Stad Gent biedt in haar onderwijsinstellingen en kinderopvanginitiatieven dagelijks een warme maaltijd aan. Sinds 2017 heeft Stad Gent bovendien een nieuw contract afgesloten voor het leveren van schoolmaaltijden voor de Gentse onderwijsinstellingen en kinderopvanginitiatieven. Lees meer...

 


1 09 2017 - Uit de resultaten van de digitale aanmeldingsprocedure 2017 bleek dat 74% van de instappers terecht kan op hun school van voorkeur. Lees meer...

 


31 08 2017 - In oktober 2015 gaf u in antwoord op mijn schriftelijke vraag (NR. 467/15), in verband met het verkeerslichtsysteem “Rode Rem”, aan te bekijken of het systeem zinvol kon worden ingezet binnen de zone 30. Wanneer een rode rem zou worden ingevoerd in Gent was het de bedoeling deze te combineren met bijvoorbeeld een schoolomgeving. Lees meer...

 


30 08 2017 - Vormen van flexibel werken, thuis werken en telewerk blijven in opmars. Innovatieve technologieën en communicatiemiddelen in combinatie met nieuwe werkplekconcepten, maar ook de vanzelfsprekendheid waarmee steeds meer mensen, en vooral jongeren, er mee omgaan zorgen dat plaats- en tijdonafhankelijk werken een steeds grotere vlucht neemt. Lees meer...

 


29 08 2017 - Deze zomer luidden verschillende brandweerkorpsen de alarmbel en vroegen ze mensen te stoppen onkruid te verdelgen door middel van allerhande brandertjes. Het aantal branden dat door zulke onkruidbranders wordt veroorzaakt zou haast niet meer te tellen zijn. Een onkruidbrander zou, volgens de pers, ook aan de basis liggen van een kleine brand vorige week in Wondelgem. Lees meer...

 


16 08 2017 - Politiemedewerkers zijn vaak met een dienstvoertuig op weg, in soms dringende en moeilijke omstandigheden. Dit houdt veel risico's in. In 2015 vonden 56 ongevallen plaats met dienstvoertuigen van Politie Gent. Lees meer...

 


11 08 2017 - Sinds begin vorig jaar voorziet het arbeidsreglement het systeem van schoolbelbanen. Personeelsleden die 4/5e werken kunnen kiezen hun tewerkstelling te spreiden over 5 werkdagen, met een aangepast uurrooster. Dit moet ouders toelaten werk en gezin nog beter op elkaar af te stemmen. Lees meer...

 


10 08 2017 - Naar aanleiding van een vraag van een collega over het offline halen van het archief van Gentblogt antwoordde u dat er zal worden bekeken om het archief in de toekomst opnieuw online raadpleegbaar te kunnen maken. Lees meer...

 


1 08 2017 - De in het antwoord op mijn eerdere schriftelijke vraag van 28 april aangekondigde aanpassing van het startscherm van de parkeerautomaten, waarmee extra informatie over het retributiereglement zou worden opgenomen, werd naar verluidt nog niet doorgevoerd. Lees meer...

 


1 08 2017 - In het politiebulletin wordt de opsplitsing van het aantal inbraken naar deelgemeente nog niet gemaakt. Volgens de recentste cijfers vertoont het globaal aantal inbraken in onze politiezone een daling, maar het blijft onduidelijk welke verschillen er bestaan tussen de verschillende deelgemeenten en wijken. Lees meer...

 


<<  1   5   7   8   9   10   11   25   30     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.