Bijsturingen circulatie- en parkeerplan zijn een feit

16 maart 2018

Open Vld Gent heeft woord gehouden: het circulatie- en parkeerplan worden aangepast. De sector Coupure krijgt een extra uitweg, het vergunningensysteem voor leveranciers wordt vereenvoudigd en ondergronds kortparkeren wordt goedkoper. Daarmee geven we een antwoord op de gevoerde evaluaties en komen we tegemoet aan signalen van de Gentenaars, van mensen die werken en ondernemen in Gent en van handel en horeca.

Open Vld Gent heeft van bij de invoering van het parkeerplan in 2016 en het circulatieplan in 2017 gesteld dat we het plan zullen evalueren en bijsturen waar nodig. Op basis van de vele signalen die we hebben ontvangen, stelden we een eigen evaluatie op die we hebben afgetoetst met de stadsbrede evaluatie van het circulatie- en parkeerplan. Samen met onze coalitiepartners zijn we tot enkele cruciale wijzigingen gekomen.

De eerste grote wijziging is de extra uitweg in de sector Coupure. Bewoners van de PAG-as en Rozemarijnstraat kregen heel wat extra verkeer te slikken. Door de Hoogstraat en Peperstraat opnieuw open te stellen, is er een bijkomende uitweg voor het verkeer uit die sector. Wagens komende uit de parkings Sint-Michiels en Ramen kunnen opnieuw richting Rabot. Dit zal de druk op PAG-as en Rozemarijnstraat aanzienlijk doen afnemen, omrijden beperken en is ook goed voor bewoners van de Burgstraat die parkeren in Ramen.

Een tweede grote wijziging is de vereenvoudiging en versoepeling van het vergunningensysteem voor leveranciers in het autovrije gebied. We vereenvoudigen de bewijslast en leveranciers kunnen meerdere nummerplaten bundelen in één aanvraag. Dit betekent een belangrijke verbetering voor de leveranciers, maar ook voor zorgverstrekkers die actief zijn bij bewoners in het autovrije gebied.

Een derde grote wijziging is de aanpassing van de parkeertarieven. Open Vld Gent was vragende partij voor een slimme en gerichte aanpassing van de parkeertarieven voor ondergronds kortparkeren. De nieuwe tariefstructuur is duidelijker en eerlijker: voortaan betaal je per half uur in plaats van per uur. Wat je betaalt, sluit beter aan bij de effectieve parkeertijd. De tarieven voor ondergronds kortparkeren in rotatieparkings (Vrijdagmarkt, Sint-Michiels, Reep) en langdurig parkeren in afstandsparkings (Sint-Pietersplein, Tolhuis) gaan naar beneden.

Open Vld Gent doet dus wat het belooft: het circulatieplan en parkeerplan kritisch evalueren, en bijsturen waar nodig. Kandidaat-burgemeester Mathias De Clercq: “Als Gentse liberalen zeggen we wat we doen en doen we wat we zeggen. Het parkeer -en circulatieplan wordt aangepast. Want besturen is ook bijsturen. Slimme en gerichte  bijsturingen waren noodzakelijk. Ook in de toekomst moeten we blijven opvolgen, evalueren en bijsturen."

Schepen Christophe Peeters, die namens Open Vld Gent mobiliteit opvolgt: “De verlaging van de tarieven voor kortparkeren in de centrumparkings is goed voor onze handel en horeca. De eerdere verlaging (juli 2017) van de tarieven voor avondparkeren heeft al bewezen dat dergelijke maatregelen weldegelijk effect hebben. Meer dan ooit is Gent een aantrekkelijke stad om te winkelen en te genieten van ons rijk gastronomisch aanbod. Met een sterke communicatiecampagne zullen we dit ook stevig bekendmaken in heel Oost-Vlaanderen.”

Fractievoorzitter Sami Souguir: “Na een verlaging voor het avondparkeren vorig jaar, verlagen we nu ook de tarieven voor het ondergronds kortparkeren, we beperken het bovengronds betalend avondparkeren in de rode zone, we breiden het kwartiertje gratis parkeren in de rode, oranje en gele zone uit tot 2 x 20 min, ... De Open Vld-fractie is alvast tevreden dat deze bijsturingen er komen en zal het circulatie- en parkeerplan verder op de voet blijven opvolgen vanuit de gemeenteraad”.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info