Snelheidsverlaging voor vrachtwagens op viaduct Gentbrugge

22 oktober 2022

Minister van Mobiliteit Lydia Peeters verlaagt de snelheid voor vrachtwagens op het E17-viaduct in Gentbrugge van 90 naar 70 km/u. Dat moet de geluidsoverlast voor de omwonenden van het viaduct sterk doen verminderen.

Minister Peeters gaat daarmee in op de vraag van burgemeester Mathias De Clercq en fractieleider Stephanie D’Hose die het dossier mee opvolgt in het Vlaams Parlement.

Omwonenden van het E17-viaduct in Gentbrugge klagen al langer over het gebonk dat hen ’s nachts uit hun slaap houdt. Er werden reeds aanpassingen uitgevoerd aan het viaduct zoals betere geluidsschermen en stillere voegen, maar de geluidsoverlast van voornamelijk vrachtwagens bleef aanhouden. Vanuit verschillende actiegroepen kwam daarom de vraag om de snelheid op het viaduct te verlagen van 90 naar 70 km/u.

Burgemeester Mathias De Clercq ondersteunde dit en bepleitte deze vraag samen met Vlaams parlementslid Stephanie D’Hose bij de minister. Zij had hier oor naar: midden december wordt de snelheidsverlaging (70km/u) voor vrachtwagens ingevoerd op het viaduct van Gentbrugge (E17). Voor personenwagens blijft de snelheid beperkt tot 90 km/u. Zowel burgemeester Mathias De Clercq als Vlaams parlementslid Stephanie D’Hose reageren tevreden: “Het is goed dat de minister oor heeft naar lokale verzuchtingen. Dankzij de snelheidsverlaging voor vrachtwagens wordt de geluidsoverlast voor de omwonenden verder aangepakt.”

De federale politie gaf een positief advies om het snelheidsregime aan te passen. Maar ze merken wel op dat een goede monitoring vereist is in de richting van Kortrijk op het vlak van filevorming. Het Vlaams verkeerscentrum zal het effect op de doorstroming monitoren. Van hun kant engageerde de politie zich om de aanwezige trajectcontrole aan te passen zodat het gedifferentieerde snelheidsregime gehandhaafd kan worden. “Het verkeerscentrum zal de doorstroming en dus filevorming monitoren”, duidt minister Peeters. “Indien nodig zullen we ook bijsturen in het kader van de verkeersveiligheid. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal op haar beurt de impact op het geluid monitoren.”

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info