Realisaties in afdeling Oost

Aan de Meersemdries nam OCMW Gent een functionele nieuwbouw in gebruik. Het gebouw paalt aan kasteel Speltincx, dat al 35 jaar als lokaal dienstencentrum fungeert en wegens plaatsgebrek en moeilijke toegankelijkheid volledig gerenoveerd wordt. Door een binnen- en buitenlift in de nieuwbouw werd hieraan verholpen. Lees meer...In 2008 kregen de OCMW-woonzorgcentra De Vijvers en Het Heiveld elk een eigen cyberruimte met computers. Het initiatief kreeg de naam ‘De Digitale Brug’, verwijzend naar de digitale kloof voor senioren. Het project slaat een brug tussen generaties. Lees meer...Woonzorgcentrum De Vijvers kaapte in 2008 2 van de 4 prijzen weg in de ‘Innovation to care’-wedstrijd, de innovatieprijs voor de zorgsector. Deze wedstrijd heeft als opzet vernieuwing in de zorgsector te stimuleren. Lees meer...In Ledeberg loopt momenteel een proefproject rond een woonzorgzone. Een woonzorgzone is een duidelijk afgebakend gebied waarbinnen een aantal diensten op maat van senioren geconcentreerd zijn: boodschappendienst, thuiszorg, maaltijden, vervoer… Lees meer...Publieke voorzieningen in Ledeberg liggen erg verspreid. Met de bouw en creatie van een Welzijnsknoop zullen alle diensten gecentraliseerd worden. Een zegen voor de bewoners van Ledeberg, die de voorzieningen gemakkelijk zullen vinden en zo snel geholpen kunnen worden. Lees meer...Gentenaars hebben het soms moeilijk om in een Administratief Dienstencentrum te geraken. Ze hebben geen dienstencentrum in hun onmiddellijke omgeving, zijn niet goed te been, of hebben het gewoonweg te druk. Sinds kort komt de dienstverlening van de stad naar de mensen toe. Lees meer...Vanaf Gentbrugge brug kan je heerlijk wandelen langs het water tot aan de Gentbrugse Meersen. Dit wordt een van de vier groenpolen rond Gent en wordt de komende jaren heringericht tot een recreatie- en natuurgebied van ruim 200 hectare. Lees meer...Elk jaar verwelkomen we meer dan 3500 nieuwe Gentenaartjes. Sinds 2009 planten we elk jaar voor elke pasgeborene een boom en creëren zo een geboortebos. Het geboortebos drukt uit dat we de Gentse kinderen een gezonde en goede toekomst willen geven. Lees meer...Het Gentse stadsbestuur zette de voorbije legislatuur zwaar in op het (brand)veiliger maken van de Gentse jeugdlokalen. Scouts en gidsen Hubert De Bruyker en Chiro Jokido konden rekenen op een investeringssubsidie van maximaal 100.000 euro. Lees meer...Onze Gentse Buffalo’s hadden dringend nood aan een nieuw stadion, alleen al omdat de druk op de buurt rond het huidige stadion in Gentbrugge te groot werd. Het Arteveldestadion zal er binnenkort staan. De ruwbouw geeft al een idee hoe groot het complex wordt, de afwerking zal de kers op de taart zijn. Lees meer...<<  1   2     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info