Vragen

22 november 2023 - Gemeenteraadslid Christophe Peeters ontving van de schepen voor Facilitair Management een opgevraagd overzicht van de gebruikers van deVierdeZaal in Gentbrugge voor 2022, en had hierbij een aantal vragen. Lees meer...19 april 2023 - In het deel Jules van Biesbroeckstraat ten noorden van Gentbruggekouter (dat uitloopt in het jaagpad langs de Schelde) bevindt het wegdek zich in heel slechte staat met putten waar bij regenweer veel water blijft in staan. Lees meer...7 juni 2022 - Stad Gent krijgt er twee nieuwe parkings bij. De grote nieuwe parking naast de fly-over van Gent-Zuid gaat op zaterdag 4 juni open. Er zal plaats zijn voor 500 auto’s. De parking mikt op pendelaars, kortparkeerders die in Ledeberg moeten zijn en bewoners van de wijk. Die laatsten kunnen vanaf € 15/maand een abonnement krijgen, voor ’s nachts en in de weekends. Lees meer...6 april 2022 - De lichtenregeling voor fietsers en voetgangers aan de kruising van de fly-over en de kleine ring te Ledeberg is niet optimaal. Fietsers en voetgangers moeten er noodgedwongen in twee tijden oversteken. Waarbij het dan nog een secondespel is. Lees meer...24 maart 2022 - Om leegstand en verwaarlozing te vermijden krijgt de Arsenaalsite de eerstkomende jaren een tijdelijke invulling. Een goede verstandhouding met de buurt is van groot belang. Daarom werd een buurtinfomoment georganiseerd op zaterdag 19 maart. Alle buurtbewoners en geïnteresseerden in de tijdelijke invulling konden hieraan deelnemen. Lees meer...18 november 2021 - 11 november is een dag waarop wereldwijd de oorlogsslachtoffers worden herinnerd en zo ook jaarlijks aan het oorlogsmonument aan het oude Ottenstadion in de Tennisstraat te Gentbrugge waar gemeenteraadslid Carl De Decker traditiegetrouw al meermaals op aanwezig was. Bij Gantoiseleden staat het monument bekend als ‘De Steen’.  Lees meer...26 oktober 2021 - Sedert afgelopen voorjaar zijn de grondwerken aan de Botermarkt te Ledeberg gestart. Dit betekent concreet dat de straat in zone 1  wordt opgebroken voor het aanleggen van het nieuwe rioleringssysteem. Wanneer de rioleringswerken klaar zijn, worden de straat en de trambaan heraangelegd Lees meer...23 februari 2021 - Buurtbewoners uit de Eugeen Zettermanstraat ondervinden buitensporige geluidsoverlast door de geïnstalleerde rijbaankussens op het Moscouviaduct. Gemeenteraadslid Nicolas Vanden Eynden heeft hierover enkele weken geleden een vraag gesteld aan schepen Heyse. Lees meer...4 februari 2021 - Op het Moscouviaduct zijn enkele maanden geleden snelheidsbegrenzende paaltjes en rijbaankussens aangelegd. Er wordt te vaak veel te snel gereden en maatregelen drongen zich op. Lees meer...17 09 2020 - De bewoners van de Hippoliet Persoonsstraat 88 hebben in de zomer van 2019 een aanvraag gedaan voor een verkeersmaatregel (referentie: MB-19-22199 ), meer bepaald op 10 augustus 2019. Vanuit het mobiliteitsbedrijf is 11 maanden later het antwoord gekomen dat de aanvrager nog even geduld moet uitoefenen wegens een veelheid van te behandelen aanvragen. Lees meer...<<  1   2   3   5   10   25   26     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info