Visitekaartjes autohandelaars

26 april 2017

Bewoners uit de buurt van het station in Gentbrugge klagen het systematisch aanbrengen van visitekaartjes van autohandelaars op geparkeerde voertuigen aan. Op mijn eerdere vraag over het aanbrengen van visitekaartjes door autohandelaars antwoordde u dat er is geen duidelijke kennis was van dit fenomeen bij de Politiezone Gent.

De afgelopen maanden kwam de praktijk reeds meermaals in het nieuws en zelfs op Vlaams niveau zou nagegaan worden of deze praktijk kan verboden worden. In Gent is er echter al een verbodsbepaling dienaangaande in het politiereglement opgenomen.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Heeft de politie inmiddels kennis van het fenomeen van het aanbrengen van visitekaartjes op de geparkeerde voertuigen?
  • Zo ja, op welke locaties in Gent heeft men kennis van het fenomeen?
  • In hoeveel gevallen werd hiertegen, op basis van de bepalingen in het politiereglement, reeds opgetreden in het verleden?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Antwoord op vraag 1

Reclame, flyers achter de wissers of tussen het rubber van het raam van het zijportier aanbrengen is een gekend landelijk fenomeen. Het is een vorm van overlast. Wat storend ervaren wordt door de weggebruikers. Het aanbrengen van de visitekaartjes heeft aanleiding tot zwerfvuil. Het kan gaan om dieven die zo van de gelegenheid gebruik maken om onopvallend na te gaan of de wagen op slot is en of er zich waardevolle voorwerpen in de wagen bevinden.


Antwoord op vraag 2

De plaatsen waar dit fenomeen zich voordoet is divers. Op parkings van shoppingcentra, in de buurt van de stations, plaatsen waar men langdurig parkeert.


Antwoord op vraag 3

Dergelijk fenomeen kan gesanctioneerd worden met een GAS-boete. Men mag enkel flyeren door deze in de hand te geven. Enkel op de openbare weg en men heeft binnen een straal van 100 meter een opruimplicht. Men is belastingplichtig, 5 werkdagen voor het flyeren dient men het aangifteformulier online of schriftelijk in te dienen bij de dienst Belastingen.


Vorig jaar zijn er diverse vaststellingen geweest.

Voor wat betreft vastgesteld inbreuken op het politiereglement op de reinheid en de gezondheid in de gemeente werden in 2016 twee Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) opgesteld in de buurt van het Sint-Pietersstation.

Tevens werden vijf processen-verbaal opgesteld in 2016 met betrekking tot autokraken waarbij op of aan het betrokken voertuig visitekaartjes werden aangetroffen. Vijf verschillende locaties waar men zich langdurig parkeert. Aan de Watersportbaan, aan het zwembad Rooigem, aan de Keizerviaduct, in de buurt van de ziekenhuizen in het centrum, aan de scholen in de buurt van de Oude Houtlei.

Daniël Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.