Parkeerregime Frederik Burvenichstraat

26 april 2017

Bij de uitrol van het parkeerplan kwam een deel van de Frederik Burvenichstraat in de betalende (groene) parkeerzone te liggen, een ander deel van de straat niet. Bewoners signaleren sindsdien een verschuiving van de parkeerdruk naar het niet-betalend gedeelte van de straat. In combinatie met de aanwezigheid van het sportcomplex zorgt dit ervoor dat bewoners nog maar moeilijk een parkeerplaats vinden.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Bent u op de hoogte van deze situatie?
  • Werd de parkeerdruk in de omgeving van de Frederik Burvenichstraat sinds de uitrol van het parkeerplan al verder onderzocht? Zo ja, wat was het resultaat van dit onderzoek?
  • Zijn er nog andere plaatsen in Gent waar zich naar aanleiding van de uitrol van het parkeerplan verschuivingen van de parkeerdruk hebben voorgedaan? Zo ja, dewelke en aan welke oplossing wordt hiervoor gedacht?

Sami Souguir
Fractievoorzitter

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.