Weigering vakantieaanvragen lokale politie

12 maart 2018

Met onder andere een NAVO-top, het WK-voetbal, de 11 juli-vieringen en het muziekfestival van Dour in de week 9 tot 13 juli belooft het een drukke week te worden voor de Belgische ordediensten. Zo druk dat de Minister van Binnenlandse Zaken daarover een omzendbrief zou hebben gestuurd naar de commissaris-generaal van de federale politie en naar alle korpschefs van de lokale politie in ons land.

Uitzonderlijke omstandigheden vragen uitzonderlijke maatregelen volgens de minister en omwille van zogeheten ‘uitzonderlijke dienstnoodwendigheden’ moeten alle vakantieaanvragen in die periode geweigerd worden.

De top in Brussel zal immers ook gevolgen hebben voor de lokale politie. Boven de gewone politie-inzet, die reguliere werking moet garanderen, zal de lokale politie ook manschappen moeten leveren voor andere opdrachten buiten hun eigen zone. In Gent starten op 13 juli dan nog eens de Gentse Feesten, waar toch ook heel wat voorbereiding aan vooraf gaat.

In het verleden werd het aanleveren van manschappen voor opdrachten buiten de zone al meermaals aangeklaagd.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • In welke mate is de beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken bindend voor de lokale politiezones en heeft deze betrekking op alle, ook de reeds goedgekeurde, vakantieaanvragen?
  • Wat is de impact voor politiemensen wiens vakantieaanvraag al werd goedgekeurd, wiens partner zijn of haar verlof daarop is afgestemd en bijvoorbeeld al concrete reisplannen hebben?
  • Zal ook Politiezone Gent manschappen moeten aanleveren voor opdrachten buiten de zone?
  • Zal onze eigen politiezone ook opnieuw beroep (kunnen) doen op materiaal en middelen van de Federale Politie voor het in goede banen leiden van de Gentse Feesten?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

De grote verlofaanvragen werden binnen PZ (Politiezone) Gent conform het statuut goedgekeurd in februari en blijven gegarandeerd. De omzendbrief heeft dus geen impact. Wel schrijft de minister voor dat de PZ Gent tot 96 medewerkers (10 procent) moeten kunnen sturen in versterking van Brussel voor de NAVO-top van 11 en 12 juli 2018. De PZ Gent kan dit niet omdat het verlofperiode is maar vooral omdat de Politie op 11 juli vermoedelijk 60 medewerkers inzet voor een concert op het Sint-Pietersplein en op 12 juli veel volk voor het veilige verloop van de vooravond van de Gentse Feesten.

De korpschef beseft echter zeer goed het belang van een veilig verloop van de NAVO-top en doet er alles aan om die twee dagen een 40-tal goed getrainde en uitgeruste medewerkers te kunnen sturen voor de NAVO-top.

Voor de Gentse Feesten zijn al de politiemedewerkers gepland en zijn er geen signalen dat de door de PZ Gent gevraagde versterkingen niet zouden geleverd worden.

Daniel Termont
Burgemeester

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.