Geboorteaangiftes materniteit

12 april 2018

De voorbije jaren werden enkele belangrijke stappen gezet om de Gentenaars de toegankelijk en kwalitatieve dienstverlening te bieden waar ze recht op hebben. Zo werd onder andere de geboorteaangifte vanuit het ziekenhuis mogelijk gemaakt waardoor ouders niet meer naar het Administratief Centrum moeten gaan om de geboorte van hun kind aan te geven.

Sinds november 2015 hield het Mobiel Dienstencentrum halt aan het AZ Sint-Lucas. Omwille van het succes werd enkele maanden later al beslist om een vast lokaal binnen de materniteit te voorzien. Vervolgens werd de geboorteaangifte ook mogelijk in het AZ Jan Palfijn, het UZ Gent en sinds september uiteindelijk ook in Maria Middelares.

Ook op het federale niveau wordt er momenteel gewerkt aan de modernisering en informatisering van de burgerlijke stand. Zo keurde de regering eind vorig jaar het wetsontwerp goed waarmee de akten van de burgerlijke stand vanaf 1 januari enkel nog elektronisch zullen worden opgemaakt en neergelegd in de centrale Databank van Akten van de Burgerlijke Stand (DABS).

  • Hoe wordt de geboorteaangifte in de materniteit geëvalueerd? Zijn er knelpunten? Zijn er bijsturingen wenselijk?
  • In welke mate biedt de modernisering en informatisering van de burgerlijke stand en de centrale databank opportuniteiten of mogelijkheden om nog een stap verder te gaan en bijvoorbeeld, zoals in Nederland, ook geboorteaangiftes van thuis uit voor te bereiden via het e-loket die enkel nog moeten ondertekend worden?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Het klopt dat sinds september van vorig jaar met het Maria Middelares de geboorteaangifte nu in alle Gentse materniteiten mogelijk is. En die is in alle ziekenhuizen een succes. Over het algemeen worden baby’s in 75% van de gevallen meteen aangegeven in de materniteit. In Maria Middelares stond het percentage eind 2017 zelfs meteen op meer dan 80%.

De aangifte in de materniteit is in die mate een succes dat we soms signalen opvangen dat vaders een tijdje in de wachtzaal van de materniteit moeten wachten. Dat is uiteraard niet de bedoeling. We zijn dan ook bezig aan een evaluatie. Daarbij wordt bekeken of we met de uren moeten schuiven waarop onze mensen aanwezig zijn in de materniteiten en of we naar een afsprakensysteem moeten gaan waarbij de ouders online of telefonisch een bepaald uur vast leggen waarop ze langs kunnen komen bij de medewerker.

  Totaal AC Materniteit
Sint-Lucas 2272 573
25,22%
1699
74,78%
Jan Palfijn 1200 291
24,25%
909
75,75%
UZ
(vanaf 17/04/2017)
735 161
21,90%
574
78,10%
Maria Middelares
(vanaf 01/09/2017)
603 111
18,41%
492
81,59%


De invoering van de centrale Databank van Akten van de Burgerlijke Stand staat gepland voor 1 januari 2019. Onze dienst schat in dat het vanaf dat moment inderdaad mogelijk moet zijn om de geboorteaangifte online te organiseren, ook onze juridische dienst bevestigde dit intussen.

Die piste moet nu dus door onze dienst verder onderzocht worden.

Sofie Bracke
Schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.