Verkeerssituatie in de Toekomststraat

4 juli 2019

Tijdens het vragenuur van januari jl. legde ik u de klachten van bewoners uit de Toekomststraat voor. U verwijst voor oplossingen naar de op te stellen verkeersplannen. Recent maakte u de volgorde van de verkeersplannen op wijkniveau bekend.

Heilig Hart zou als eerste aan bod komen en dit tegen 2021. In dat kader is de vraag of u de Toekomststraat bij Heilig Hart rekent.

De bewoners drukken me echter op het hart dat zij vroeger een begin van een oplossing zouden willen zien, desnoods via een aantal tijdelijke ad hoc maatregelen.

Vraag:

Bent u bereid om in afwachting van een verkeersplan voor Heilig Hart (zo de Toekomststraat er deel van uitmaakt), samen met de bewoners naar tijdelijke maatregelen te zoeken die hun klachten zouden kunnen ondervangen?

Steve Stevens
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De Toekomststraat zal inderdaad opgenomen worden bij de opmaak van een verkeersplan voor de wijken Dampoort-Oud-Gentbrugge.

Bij de opmaak van het verkeersplan kunnen klachten en suggesties van bewoners aan bod komen zodat samen gezocht kan worden naar de meest ideale situatie. Structurelere ingrepen (bijvoorbeeld wijzigingen in de rijrichtingen) dienen binnen dit verkeersplan opgenomen te worden. Dergelijke aanpassingen brengen namelijk altijd verschuivingen van verkeer met zich mee. Er moet dan ook in een breed kader afgewogen worden wat hier gewenst is.

In tussentijd voorziet DWBW in het najaar van dit jaar wel een toplaagvernieuwing van de straat. Hierdoor zullen ook de fietssuggestiestroken en markeringen opnieuw aangebracht worden. De fietssuggestiestroken worden breder en in het herkenbare okerkleur uitgevoerd. Er kan ook een bijkomende asverschuiving in de straat ingebracht worden door het wisselen van een parkeerstrook. Deze moet fungeren als bijkomende snelheidsremmer.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.