Onderhoud van de Gentse kerkhoven

5 september 2019

Er zijn bezorgdheden van mensen wiens dierbaren reeds heen gegaan zijn en begraven werden op het kerkhof te Gentbrugge.

Nabestaanden moeten elke 10 jaar beslissen of ze het graf van hun dierbare wensen te behouden. Hiervoor moet immers logischerwijs een retributie worden betaald.

Er zijn echter enkele klachten over het onderhoud van de graven.

De begraafplaats te Gentbrugge is een mooie plek veel bloemen, mooie en grote bomen. Zoals de prachtige treurwilg bij de kindergraven. De columbaria werden goed onderhouden.

Echter, vandaag stellen sommige bezoekers vast dat er geen nieuwe bomen meer worden geplant, dat er minder bloemen zijn, en dat er  onkruid tussen de grafperken is.

Daarnaast ontvang ik ook klachten over toenemend (klein) vandalisme. Bloemstukjes worden weggenomen, vaasjes kapotgemaakt, …

Vraag:
Kunt u het onderhoud van de begraafplaats eens extra onder de loep laten nemen door uw diensten? 

Mattias De Vuyst
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Begraafplaatsen zijn rustige plaatsen, waar de laatste rustplaats van de overledenen en het herdenken door nabestaanden centraal staan. De begraafplaatsen ademen een sfeer uit waar je kalm en vredig, ongestoord, ingetogen, in harmonie met de wereld in contact kan komen met jezelf, wie je dierbaar was, … Door het serene karakter van de begraafplaatsen zijn deze plekken mooie groene luwteplekken in de stad.  Begraafplaatsen vormen daarom ook steeds meer een plek waar de levenden thuis kunnen komen, zij het met respect voor het vredig karakter en de hoofdfunctie van deze plekken. Met het groenbeleid  en -beheer op onze begraafplaatsen proberen we aan deze functies maximaal tegemoet te komen.

In antwoord op uw schriftelijke vraag ga ik per punt in op uw vragen:

Prijs retributie columbaria in verhouding met onderhoud

De retributie voor een columbarium bedraagt 662 euro voor 10 jaar. Wanneer men kiest voor een standaardplaats zijn de eerste 10 jaar gratis.

De columbaria worden om de 4 jaar gekuist via een raamcontract, beheerd door de Dienst Themagebouwen. In 2020 zijn de columbaria op de begraafplaats van Gentbrugge aan de beurt.

De vergoeding die concessionarissen na 10 jaar betalen is ontoereikend om de kostprijs van het onderhoud te dekken. Niet enkel de kostprijs van het plaatsen en onderhouden van deze columbaria moet hier gerekend worden, maar ook de (her)inrichting en onderhoud van de totale begraafplaats.

Kwaliteit van het onderhoud op de begraafplaats van Gentbrugge

Op vlak van inrichting van de begraafplaats zijn er recentelijk verschillende aanpassingen uitgevoerd om de begraafplaats aangenamer te maken:

•             Structureel onderhoud van de oorlogsgraven,

•             Bebloeming van het perk met de burgerslachtoffers,

•             Bebloeming rond het nieuwe columbarium,

•             Verwijderen van de steentjes aan het urnenveld,

•             Aanpassingen rond het oud columbaria, waarbij de vijver werd hersteld en de voegen tussen de kasseien werden ingezaaid met een tredmengsel,

•             Opmaak uitvoeringsdossier, waarbij de riolering, wegenis, straatmeubilair en waterkraantjes vernieuwd zullen worden. Deze werken zullen starten na 11 november 2019.

De renovatie van het gebouw en de nissen worden gerealiseerd tegen 1 november.  

Met betrekking tot het groendonderhoud verwijs ik naar het antwoord op de mondelinge vraag die ik gaf aan raadslid Stijn De Roo op 24 juni. Ik voeg het ter info voor u toe.

Klein vandalisme

Gelukkig hebben de begraafplaatsen van Gent slechts zelden last van grote diefstallen of grote vandalenplagen. Toch klopt het dat er kleine elementen op de begraafplaatsen verdwijnen of stuk worden gemaakt.

Mieke Van Hecke
Schepen van Burgerzaken en Protocol – Ambtenaar van Burgerlijke Stand

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.