Geluidsschermen E17 ter hoogte van de Gentbrugse Meersen

6 september 2019

Op de website van Agentschap Wegen en Verkeer staat het volgende te lezen: “In het voorjaar van 2020 gaat de grondige onderhoudsbeurt van het viaduct van Gentbrugge van start. Die zal in twee grote fasen uitgevoerd worden, telkens van het voorjaar tot het najaar. Het viaduct krijgt een onderhoud met extra aandacht voor geluidswerende maatregelen.”

Tijdens de werken zullen onder andere de geluidsschermen vervangen worden door nieuwe (hogere) exemplaren.

Er is echter geen sprake van het uitbreiden van de geluidsschermen. Een buurtbewoner heeft schriftelijk aan het Agentschap gevraagd of men tijdens de werken ook van plan is om het huidig gat in de geluidsschermen ter hoogte van de Gentbrugse Meersen eindelijk te dichten. Door dat gat van enkele honderden meters bereikt het geluid kilometers ver de huizen en vooral in het natuurgebied zelf, dat vlak langs de snelweg ligt, zorgt dit voor veel storend geluid.

Wel nu, het antwoord van het Agentschap bevatte volgende mededeling:

“Bij de sanering van de brug zullen we ook de geluidsschermen vervangen. Of de opening wordt toegemaakt zal de stad Gent binnenkort beslissen. Om deze beslissing te kunnen nemen, wachten ze nog op de resultaten van de akoestische studie die ons agentschap momenteel opmaakt. We bezorgen de resultaten van de akoestische studie binnenkort aan de stad Gent, zodat ze een beslissing kunnen nemen. “

De beslissingsbevoegdheid ligt in deze aldus bij Stad Gent.


Vraag:

Heeft u de resultaten van de studie reeds ontvangen? Zo nee, kunt u op enige spoed aandringen bij het Agentschap?

Ik zou u met aandrang willen vragen om, met inachtneming van de akoestische  studie, vanuit Stad Gent de beslissing te willen nemen om de voormelde opening toe te maken naar aanleiding van de geplande werken.

Christophe Peeters
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Wij hebben resultaten van het akoestisch onderzoek inderdaad ontvangen van AWV, behoudens resultaten van een aanvullende studie die wij vanuit de stad nog gevraagd hebben betreffende een ontbrekend deel geluidswering op het traject.

U mag er van op aan dat ik, na volledige inkennisstelling en inzicht in de financiële impact voor de stad, zo snel als mogelijk een voorstel van beslissing zal formuleren aan het college. 

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.