Onveilige situatie in de Edmond Blockstraat te Gentbrugge

18 september 2019

Raadslid Stephanie D'Hose werd aangesproken door een bewoner van de Edmond Blockstraat te Gentbrugge. Aan de overzijde van zijn woning wordt er bijzonder vaak verkeerd geparkeerd ter hoogte van de garage en bushalte. 

Bestuurders parkeren hun wagen op de verhoogde weginrichting met alle gevaarlijke gevolgen vandien. Vandaar de vraag om paaltjes te voorzien om dit te vermijden.

Een ander probleem is er in de straat bijzonder snel gereden wordt, wat ook gevaarlijke situaties oplevert. Hier is de suggestie om constructie te plaatsen zoals je vaak aan bijvoorbeeld scholen tegenkomt, om het oversteken veilig te laten verlopen.


Vraag:

Kunnen uw diensten deze vragen bekijken? Kan de vraagsteller zich wenden tot het mobiliteitsbedrijf?

Stephanie D'Hose
gemeenteraadslid


Antwoord:

Het Mobiliteitsbedrijf onderzoekt beide vragen.

Als eerste stap werd reeds beslist om in te zetten op handhaving door de politie aangezien parkeren/stilstaan op die plaats en het voetpad een overtreding is tegen artikel 24 1° en 25 2° en 3° van het K.B. houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. Dit is doorgegeven aan de politie

Het plaatsen van paaltjes of andere obstakels wordt onderzocht maar is in vele gevallen niet evident. Belangrijk hierbij is dat voetgangers niet gehinderd worden door bijkomende plaatjes. Ook het in-en uitrijden van garages moet mogelijk blijven.

Wat het snel rijdend verkeer betreft: ook dit is doorgegeven voor controle aan de politie.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.