Aanvraag verkeersmaatregel Hippoliet Persoonsstraat 88

17 september 2020

De bewoners van de Hippoliet Persoonsstraat 88 hebben in de zomer van 2019 een aanvraag gedaan voor een verkeersmaatregel (referentie: MB-19-22199 ), meer bepaald op 10 augustus 2019. Vanuit het mobiliteitsbedrijf is 11 maanden later het antwoord gekomen dat de aanvrager nog even geduld moet uitoefenen wegens een veelheid van te behandelen aanvragen.

Vraag:
Wat is de gemiddelde behandelingstermijn van dergelijke vragen?
Specifiek voor deze case, wanneer zal deze verkeersmaatregel worden uitgevoerd?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Eerst en vooral wensen wij u te infomeren dat we een inhaalbeweging aan het maken zijn om de veelheid van aanvragen inzake anti-parkeermaatregelen te behandelen. Hierbij wordt rekening gehouden met de aanvraagdatum van een dossier en krijgen oudere dossiers voorrang in behandeling. Het Mobiliteitsbedrijf zal tevens onderzoeken op welke manier de terugkoppeling over dergelijke vragen kan geoptimaliseerd worden.

Er werd reeds een plaatsbezoek uitgevoerd maar verder onderzoek is nodig. Verder zijn we ook nog in afwachting van enkele cruciale gegevens zoals info omtrent vergunningen voor de oprit en garages welke werden opgevraagd bij dienst Toezicht.

Hierdoor kunnen we u helaas geen concrete behandelingstermijn meegeven.

Afhankelijk van de bekomen informatie van de dienst Toezicht kunnen wij het dossier verder behandelen en al dan niet voorzien in het uitvoeren van een anti-parkeermaatregel.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.