geluidsoverlast naar aanleiding van de verkeersmaatregelen Moscou viaduct

23 februari 2021

Buurtbewoners uit de Eugeen Zettermanstraat ondervinden buitensporige geluidsoverlast door de geïnstalleerde rijbaankussens op het Moscouviaduct. Gemeenteraadslid Nicolas Vanden Eynden heeft hierover enkele weken geleden een vraag gesteld aan schepen Heyse.

De buurtbewoners onderschrijven uiteraard de problematiek van de onaangepaste snelheid waarmee sommige automobilisten door de wijk rijden. Er zijn maatregelen nodig om dit aan te pakken. Maar de impact op vlak van geluidshinder is momenteel bijzonder groot. De woonkwaliteit staat onder druk. In die mate dat sommige buurtbewoners sterk overwegen om te verhuizen.

Vraag:
Kan er onderzocht worden of er verkeersmaatregelen mogelijk zijn die de doelstelling (veiliger verkeer) halen zonder de kwalijke gevolgen inzake geluid?

Antwoord:
Voorafgaand aan de plaatsing van de snelheidsremmende maatregelen is er een uitgebreid onderzoek gevoerd naar de alternatieven om overdreven snelheid op Moscou viaduct aan te pakken. Hieruit kwam de geplaatste installatie naar voor.

De geïnstalleerde snelheidsremmers op Moscouviaduct zijn een combinatie van horizontale en verticale maatregelen, respectievelijk een wegversmalling met beurtelingse doorgang, gecombineerd met een rijbaankussen.

Snelheidsmetingen geven aan dat de snelheidsremmende elementen hun werk doen. De snelheid is fors gedaald. Momenteel worden geen alternatieven bekeken, deze oefening is reeds gemaakt voor de plaatsing van de snelheidsremmers.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.