Tijdelijke invulling Arsenaalsite

24 maart 2022

Om leegstand en verwaarlozing te vermijden krijgt de Arsenaalsite de eerstkomende jaren een tijdelijke invulling. Een goede verstandhouding met de buurt is van groot belang. Daarom werd een buurtinfomoment georganiseerd op zaterdag 19 maart. Alle buurtbewoners en geïnteresseerden in de tijdelijke invulling konden hieraan deelnemen.

Vraag:
Was er veel interesse voor dit buurtinfomoment? 
Welke signalen zijn er algemeen gegeven door de buurtbewoners?
Wat is de timing?

Nicolas Vanden Eynden
Gemeenteraadslid

Antwoord:

De interesse was groot, er waren 180 inschrijvingen voor het infomoment en de rondleidingen van 19 maart.

Tegelijk met de uitnodiging van het infomoment werd ook een nieuwsbrief vanuit de Stad bedeeld. Hieraan gekoppeld werden tussen 11 en 23 maart een viertal ‘zitdagen’ georganiseerd in de wijk, georganiseerd door onze diensten Beleidsparticipatie en Stedelijke vernieuwing, om de mogelijkheid te geven aan bewoners om vragen te stellen en ideeën mee te geven.

Een volgend buurtinfomoment door Revive en Stad Gent wordt gepland op dinsdag 19 april, zo is aangekondigd op het infomoment van 19 maart. Uitnodigingen en informatie volgen nog, maar de bedoeling is dan om verder na te gaan wat de verwachtingen van de buurt zijn en hoe ze verder betrokken wil worden.

Tijdens het plenair infomoment lichtte Revive de huidige stand van zaken van de tijdelijke invulling toe;  vanuit de Stad werd de toekomstvisie nav de conceptstudie toegelicht en werd een link gemaakt met de wijkstructuurschets.

Buurtbewoners stelden vragen over de aanpak van Revive, de koppeling en communicatie met de buurt. Veel buurtbewoners toonden zich verheugd dat er ‘eindelijk’ iets zal gebeuren op de site, er waren positieve reacties op de voorgestelde partners en types tijdelijke invulling en de daaraan gekoppelde reglementeringen en nodige vergunningen. Er waren ook positieve reacties op de ideeën rond extra fiets-voetgangerstoegangen die de site doorwaadbaar zullen maken, en die ervoor kunnen zorgen dat de site geïntegreerd kan worden in de omliggende wijken. Bezorgde vragen gingen over mogelijke vervuiling en sanering, de gevolgen van de brandschade en de tegenwoordige staat van verval van de site.

Revive werkt nu nog hard aan de opkuis, herstellingen, het veilig maken van de site (via camera’s, verlichting, …). Nutsvoorzieningen, afsluitingen en toiletten worden voorzien. De nodige omgevingsvergunningsaanvragen voor de meeste tijdelijke invullingen worden nu voorbereid. Als alles vlot verloopt, dan kunnen er goedkeuringen zijn tegen augustus en dan kan er gestart worden met de vergunningsplichtige werken. De bedoeling is om de komende maanden geleidelijk aan de tijdelijke invulling al op te starten via de formule van ‘pop-ups’.  De mogelijke pop-upactiviteiten bevinden zich allemaal binnen het domein van de gemeenschapsvoorzieningen. De komende weken zal hierover meer duidelijkheid komen.

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info