Lichtenregeling fly-over

6 april 2022

De lichtenregeling voor fietsers en voetgangers aan de kruising van de fly-over en de kleine ring te Ledeberg is niet optimaal. Fietsers en voetgangers moeten er noodgedwongen in twee tijden oversteken. Waarbij het dan nog een secondespel is.

Vraag:
Kan deze lichtenregeling worden geoptimaliseerd? Zo ja, wanneer kan dit gebeuren? Zo nee, waarom niet? Is hier overleg over nodig met AWV? Zo ja, kunt u hierover met AWV in dialoog gaan?

Veli Yüksel
Gemeenteraadslid

Antwoord:

Eerst en vooral is een kadering van hoe dit kruispunt de laatste jaren geëvolueerd is op zijn plaats. Vóór juli 2020 kregen we héél vaak en terecht veiligheidsklachten over dit kruispunt. In juli 2020 werd door AWV een fietsonderdoorgang en een veiligere meer conflictvrije verkeerslichtenregeling ingevoerd. De aanpassingen ten behoeve van de veiligheid hadden echter gevolgen voor de doorstroming. De files op de tak komende van Dampoort waren erg lang, ook in de daluren en in de weekends. Dit had als neveneffect dat er gedurende de hele dag files waren in de woonstraat Sint-Lievenspoortstraat. Op vraag van de stad zijn door AWV dan ook enkele kleine wijzigingen doorgevoerd om een iets beter evenwicht te vinden tussen de doorstroming van de verschillende takken zonder aan de geboekte veiligheidswinsten te komen. Niet zo zeer de file op de R40 maar vooral de bezorgdheid omtrent de leefkwaliteit van de Sint-Lievenspoortstraat was hierbij onze grootste bekommernis.

Na enkele aanpassingen werd een optimum gevonden in maart 2021 waarbij het evenwicht van de doorstroming op de verschillende takken aanvaardbaar lijkt. Op een kruispunt als de Sint-Lievenspoort telt elke seconde. Enkele seconden meer groen voor een bepaalde tak en/of modi kan snel een grote impact hebben op de andere takken en/of modi. Bij aanpassingen aan dit kruispunt moeten we heel goed beseffen dat dit een zeer fragiel evenwicht is. De aanpassing van maart 2021 is voorlopig de laatste. Sindsdien is het aantal klachten over dit kruispunt zowel bij ons als bij AWV sterk verminderd. De files in de Sint-Lievenspoortstraat komen jammer genoeg nog steeds voor minder frequent en minder lang dan in de periode voor maart 2021.

Specifiek voor fietsers en voetgangers tussen Lebeberg en centrum Gent

Optimaal voor fietsers en voetgangers is de kruising van de fly-over en de kleine ring te Ledeberg inderdaad niet. Het gebeurt geregeld dat fietsers niet in 1 keer kunnen oversteken en 2 maal aan het verkeerslicht moeten stoppen. Ook voor voetgangers lukt dit veelal niet in 1 beweging. Voor dit type kruispunt is het echter onrealistisch om te verwachten dat elke voetganger hier in 1 keer kan oversteken. Een aanpassing in die zin zou een erg grote impact hebben op de werking van het verkeerslicht. De klachten omtrent files voor gemotoriseerd verkeer en over de leefbaarheid in de Sint-Lievenspoortstraat zouden dan snel terugkeren.

Een kleine optimalisatie voor de fietser valt wel te overwegen. Ook daar moeten we goed het evenwicht bewaren om niet door te slaan in meer nadelen dan voordelen globaal gezien. Qua wachttijden voor fietsers valt het hier al bij al goed mee. Tijdens een recente steekproef was het hier gemiddeld 41 seconden rood vooraleer het opnieuw groen wordt. Dit is beter dan op veel andere kruispunten op de R40. Deze 41 seconden is bovendien niet de gemiddelde wachttijd, die ligt nog een héél stuk lager.

Het schoentje knelt vooral in de tijd die je hebt om de volgende oversteek te halen. Uit diezelfde steekproef haalde een kwart van de fietsers richting centrum het groen aan het 2de verkeerslicht niet reglementair. De meeste fietsers rijden dan nog de eerste 2-3 seconden door het rood waardoor het aantal fietsers dat effectief in 2 keer oversteekt redelijk meevalt. Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat je je als fietser genoodzaakt voelt om door het rood over te steken.

Kan deze lichtenregeling worden geoptimaliseerd?

AWV is wegbeheerder. We kunnen als stad optimalisaties vragen aan AWV. Zoals inleidend gesteld moeten we goed bewaken dat de vroegere nadelen niet terugkomen door opnieuw wijzigingen te vragen. Naast oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers vinden we ook leefbaarheid van de omliggende woonstraten, doorstroming openbaar vervoer en andere belangrijk. Dit is geen gemakkelijk kruispunt om aanpassingen ten voordele van één modi te doen zonder veel andere nadelen te veroorzaken.

We zullen constructief enkele voorstellen doen naar AWV om te trachten meer fietsers in 1 beweging de oversteek te laten doen. Deze zullen echter subtiele wijzigingen zijn, grote veranderingen aan dit kruispunt zijn gezien het fragiele evenwicht niet wenselijk.

Zo ja, wanneer kan dit gebeuren?

Zo nee, waarom niet? Is hier overleg over nodig met AWV?

Zo ja, kunt u hierover met AWV in dialoog gaan?

AWV is de beheerder van dit kruispunt. Als stad kunnen we dit niet aanpakken. Als stad zitten we wel regelmatig constructief met AWV aan tafel om aanpassingen op gewestelijke verkeerslichtengeregelde kruispunten te bespreken. We zullen dit met AWV bespreken. Of en wanneer dit dan kan aangepakt worden moet uit overleg met AWV blijken in een volgende stap.

Filip Watteeuw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info