Vragen

28 februari 2017 - Het voornemen van De Lijn om tramlijn 22 af te schaffen heeft al heel wat reactie teweeg gebracht. Informeel vernam ik vorige week echter dat er overleg zou zijn geweest over het voortbestaan van tramlijn 22 en ook via de pers vernamen we dat de minister zijn administratie zou hebben gevraagd om de opties voor tramlijn 22 opnieuw te bekijken. Lees meer...

 


14 februari 2017 - Tijdens de voorbije gemeenteraad werd omstandig geantwoord op de vragen over de problemen die opduiken bij de ingebruikname van de nieuwe parkeerautomaten in Gent. Op mijn concrete suggesties m.b.t. de bijkomende signalisatie, de gebruikte terminologie en het aanbieden van een instructiefilmpje werd echter niet ingegaan. Lees meer...

 


27 januari 2017 - Sinds de uitrol van de nieuwe parkeerautomaten in onze stad moet de nummerplaat van het voertuig ingegeven worden. Het invoeren van de nummerplaat wordt door veel gebruikers ervaren als het meest tijdrovende deel van het aanmeldproces en geeft ook kans op fouten. Bij het maken van een fout bij het ingeven van de nummerplaat worden de parkeerrechten niet correct toegekend, wat tot een retributie kan leiden. Lees meer...

 


23 januari 2017 - In het voorjaar 2016 signaleerden de bewoners van de Jules Persynstraat drie problemen die ze vaststellen in hun straat aan de stadsdiensten. Concreet gaat het om de parkeerdruk, de overdreven snelheid en de algemene toestand en het uitzicht van de straat. Enkele buren lanceerden zelf het voorstel om te onderzoeken of het invoeren van haaks parkeren in de straat een oplossing zou kunnen zijn. Lees meer...

 


23 januari 2017 - In het verleden heb ik al een vraag gesteld over het sneeuw- en ijzelplan dat toen was geëvalueerd en wat in de toekomst jaarlijks zou gebeuren. Eén van de aanpassing toen was de inzet van 2 extra fietspadstrooiers. Met resultaat, want het ijzelvrij maken van de fietspaden gaat er op vooruit in Gent. Lees meer...

 


17 januari 2017 - Met een ludieke campagne zet stad Gent baasjes ertoe aan hun kat te laten steriliseren. Wie zijn dier steriliseert of castreert wordt beloond met een cadeaubon. Op die manier wil men het aantal katten die in asielen terecht komen of op straat zwerven verminderen. Lees meer...

 


12 januari 2017 - Samen met het Gemeentefonds en de aanvullende personenbelasting behoren de opcentiemen op de onroerende voorheffing tot de belangrijkste inkomstenbronnen van lokale besturen. In Gent is de afgelopen jaren lustig gebouwd en verbouwd, wat een impact kan hebben op die inkomsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Lees meer...

 


12 januari 2017 - In de beleidsnota 2014-2019 van Ivago staat, in het kader van verdere administratieve vereenvoudiging voor de burger, dat zal onderzocht worden  in hoeverre er, naast de huidige toegangskaart voor de recyclageparken, gebruik kan worden gemaakt van de elektronische identiteitskaart als toegangskaart. Hiervoor bleek immers een grondige studie in samenwerking met CEVI noodzakelijk. Lees meer...

 


11 januari 2017 - Na de voorbije aanslagen hebben verschillende overheden in ons land maatregelen genomen om de veiligheid van de burgers te verhogen. Naast tal van maatregelen om de openbare veiligheid te verhogen werden er ook maatregelen genomen in bepaalde overheidsgebouwen, onder meer in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Vlaams Parlement en diverse gebouwen van de ministeries en agentschappen. Lees meer...

 


4 januari 2017 - De omgeving van de Gras- en Korenlei maakt deel uit van een beschermd stadsgezicht. Ondernemers en handelaars die binnen, of in de buurt van, een beschermd stadsgezicht gevestigd zijn worden vaak geconfronteerd met zeer strikte richtlijnen inzake publiciteit en verlichting van hun zaak. Lees meer...

 


<<  1   5   10   11   12   13   14   25     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.