Parkeerverbod Brugse vaart

5 november 2019

Vanaf de Palinghuizen tot aan de R4 worden de voorziene parkeerplaatsen te dikwijls ingenomen door vachtwagens en lichte vrachtwagens.

Vooral tijdens weekends vormen deze voertuigen één lint.

Ze vormen hierbij een gevaar voor zowel de fietsers, automobilisten en bezoekers van enkele drukke handelszaken.

Indien een automobilist komende vanuit de aanpalende straten (Mazestraat, De Tieghemlaan, Groene Staakstraat en Broekstraat) de Brugse Vaart wenst op te rijden, richting Gent en of R4, dient men zich heel voorzichtig te begeven op de steenweg tot het moment men duidelijk zicht heeft op het aankomende verkeer. De geparkeerde vrachtwagens belemmeren het zicht op de weg en hierdoor brengt men de fietser alsook in gevaar.

Enkele maanden geleden werd dit probleem reeds aangekaart en dit resulteerde in een beperkte anti-parkeer maatregel, goedgekeurd door het college op 7 maart 2019. Het collegebesluit in kwestie gaat over een verdrijvingsvak ter hoogte van de Mazestraat. Dit is echter onvoldoende.

De omwonenden wensen een parkeerverbod voor vrachtwagens en lichte vracht over de hele lengte tussen Palinghuizen en R4, naar het voorbeeld van de Drongensesteenweg.

Gemeenteraadslid Christiaan Van Bignoot vroeg schepen Watteeuw dit probleem te bekijken met de bevoegde diensten.

Antwoord:
We zijn ons ervan bewust dat er langsheen de Brugsevaart vrachtwagens worden geparkeerd. Dit zowel tijdens het weekend als op weekdagen. Een deel van de vrachtwagens die langs de Brugsevaart parkeren, horen bij chauffeurs die in de achterliggende straten wonen. Door hun vrachtwagen langsheen de vaart te parkeren vrijwaren ze de woonstraten errond. 

Om tegemoet te komen aan de opmerkingen betreffende het beperkte zicht, werd reeds een parkeerverbod gerealiseerd te hoogte van de Mazestraat. Daarnaast is aan Atita gesugereerd om de parking te verlaten via de Mazestraat. Dit kan door door te rijden naar de parking van het naastliggende gebouw, en vanaf daar via de Mazestraat terug de N9 oprijden. Atita wenste hier echter niet op in te gaan.

Langsheen de Drongensesteenweg werd een parkeerverbod ingesteld in de zone rond de afrit van de E40. De ingreep langs de Drongensesteenweg is uitgevoerd om een oplossing te bieden voor een zeer specifieke locatiegebonden problematiek, namelijk om te vermijden dat  vluchtelingen zich in vrachtwagens proberen te verstoppen.

Momenteel is de Stad bezig om een gebiedsdekkend plan op te maken waar vrachtwagens wel en niet zouden kunnen parkeren. Wij wachten dit plan af en nemen momenteel geen ad hoc beslissingen om te vermijden dat het probleem zich zou verschuiven naar de woonstraten.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.