Fietsrealisaties te Drongen

9 december 2019

Op de fietsrealisatiekaart te Drongen vinden we de belangrijkste grote fietsprojecten van de Stad Gent terug. Het geeft ons een overzicht en terugblik op wat ons Stadbestuur realiseerde sinds 2016. 

Vaak werd een uitrol van nieuwe fietsinfrastructuur geïntieerd met subsidies van hogere overheden. Vooral Vlaanderen en Europa zijn hier partners. 

Wanneer ikzelf de fietsrealisatiekaart onder de loep neem, merk ik dat er disproportioneel minder middelen naar het buitengebied gegaan zijn, in concreto denk ik aan de deelgemeente Drongen. 

Daar het meer landelijke karakter van deze deelgemeente, die toch slechts op een steenworp van het Gentse kerngebied ligt, leent deze westelijke kant van onze stad zich uitermate tot creatieve fietsmobiliteit. Ook mag het woon-werkverkeer vanuit deze deelgemeente geenszins onderschat worden. 

Meer dan een kijk in het verleden, lees ik ook de geplande fietsinfrastructuurwerken op de ‘fietsrealisatiekaart’ af. Ik bemerk ook dat daar weinig vooruitzichten voor de uitrol van nieuwe fietsinfrastructuur voor Gent – West opgenomen zijn. 

Vraag:
Niet alle investeringen zijn opgenomen in de ‘fietsrealisatiekaart’. Welke investeringen werden toebedeeld aan Drongen en Mariakerke op de totale budgetten?

Welke toekomstige fietsinfrastructuurwerken zullen voor Drongen en Mariakerke nog uitgerold worden?

Kunnen we hierbij rekenen (lees: aanspraak maken) op subsidiedossiers van de hogere overheden?

Hoeveel subsidies kwamen er naar Gent voor de realisatie van:

Bijkomende fietsinfrastructuur. Graag opgedeeld naar eindproduct.

Fietssnelwegen:

Welke bedragen zullen nog uitgetrokken worden?

Waar zijn de prioriteiten voor bijkomende fietsinfrastructuur te Gent momenteel gelokaliseerd.

Mattias De Vuyst
Gemeenteraadslid

Het volledige antwoord leest u hier.
 

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info