Doorgang St.Gerolfstraat-Keiskantstraat

6 februari 2020

Stephanie D'Hose vroeg de afgelopen maanden al enkele keren naar de paaltjes die er zouden komen. In september 2019 gaf schepen Watteeuw aan dat een exacte timing meegeven niet mogelijk was. E.e.a. is intussen door het college en gemeenteraad goedgekeurd. 

 

Vraag:
Kan op dit moment al een exacte timing meegeven voor de maatregelen?

Antwoord:
​De gemeenteraad heeft op 20 januari 2020 de gewijzigde straatnamen ‘Marguerite Legotstraat’ en ‘Huguette Ingelaerestraat’ principieel vastgesteld. Momenteel is de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen het openbaar onderzoek verder aan het voorbereiden volgens de standaard procedure.

Als er geen of geen gegronde bezwaren tegen de voorgenomen straatnaamwijzigingen worden ingediend, moet het in principe mogelijk zijn om de definitieve vaststelling van de gewijzigde straatnamen aan de gemeenteraad van 27/28 april voor te leggen waarna aansluitend de knip definitief zal uitgevoerd worden, alle bevoegde instanties geïnformeerd worden (in bijzonder de hulpdiensten maar ook de navigatiefirma’s).

Concreet zou dus tegen de 2de helft van mei 2020 de realisatie een feit moeten zijn.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info