Doorgang St.Gerolfstraat-Keiskantstraat

14 november 2020

Gemeenteraadslid Stephanie D'Hose heeft reeds enkele malen geïnformeerd naar de paaltjes aan de Doorgang St.Gerolfstraat-Keiskantstraat. Op haar laatste vraag antwoordde schepen voor mobiliteit Watteeuw net voor de zomer dat de knip in juli gerealiseerd zou worden. Dit is tot op heden echter niet gebeurd.

Vraag:
Kan nagegaan worden wat de reden is voor de niet uitvoering? Kan er een timing gegeven worden waarbinnen de paaltjes zullen worden geplaatst worden?

Antwoord:
Deze “knip” was gekoppeld aan de vaststelling van straatnamen. De definitieve vaststelling van de gewijzigde straatnamen is goedgekeurd op de gemeenteraad van 22/06/2020 (2020_GRMW_00674 – Definitieve vaststelling van de gewijzigde namen ‘Marguerite Legotstraat’ en ‘Huguette Ingelaerestraat’ voor delen van de Keiskantstraat te Drongen en aanbrengen van een onderschrift op het straatnaambord – goedkeuring).

Aan de aangelanden werd gemeld dat de knip met ingang op 30/10/2020 zou worden uitgevoerd. De straatnaamborden zijn ook tijdig uitgevoerd (29/10/2020) – samen met een mobiele knip middels een hekken. De effectieve plaatsing van de vaste paaltjes om de knip definitief te materialiseren is gerealiseerd op 25/11.

U zal begrijpen dat in tijden van COVID sommige geplande werken uitgesteld werden omwille van andere prioriteiten naar signalisatie, en ook de gekoppelde personeelsbezetting, maar bij deze werd dit alsnog met voorrang behandeld.  

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info