Open Vld wil veilige Antoon Catrie- en Boskeetstraat

12 maart 2007
Er wordt te snel gereden en in het grootste deel van de straat is er geen fiets- en voetpad. Ondanks de zeer gevaarlijke verkeerssituatie zijn de bewoners van deze drukke verbindingsweg dus verplicht om zich op de rijbaan te begeven. Sofie Bracke pleit voor dringende heraanleg.

De bewoners van de Gewestweg N 461 (Antoon Catriestraat-Boskeetstraat) leven al vele jaren met een onveilige verkeerssituatie.

Er wordt te snel gereden. Regelmatig gaan er wagens uit de bocht. Bovendien is er in het grootste stuk van deze straat (bijna het volledige stuk tussen de Deinsesteenweg en de Beekstraat) geen fietspad en geen voetpad. De bewoners van deze drukke verbindingsweg zijn verplicht zich op de rijbaan te begeven en dit niettegenstaande het zeer gevaarlijke autoverkeer. Schoolgaande kinderen kunnen niet met hun fiets naar school of te voet naar de bushalte stappen omdat het gewoon te gevaarlijk is om op de rijbaan te fietsen of te lopen, zeker wanneer het donker is.

De Antoon Catriestraat moet dan ook op korte termijn worden heraangelegd. Het is belangrijk dat er maatregelen worden genomen om de snelheid te verminderen en dat er in de volledige straat een van de weg afgescheiden fietspad en voetpad wordt heraangelegd.

Nu, navraag leert dat deze problematiek zowel bij het stadsbestuur als bij het agentschap infrastructuur van de Vlaamse overheid meer dan bekend is. De voorbije jaren werd geprobeerd om tot een herinrichting van de N 461 te komen.

Er werd enkele jaren geleden zelfs een hoorzitting georganiseerd over de herinrichtingsplannen. Daarop werd de onteigening van een reeks voortuinstroken in het vooruitzicht gesteld (de ontworpen onteigeningslijn is zelfs uitgezet geworden op de te verwerven percelen).

Niettegenstaande het feit dat bij heel wat bewoners verwachtingen werden gecre?erd en dat de verkeersonveiligheid in deze straat echt schrijnend is, is de heraanleg van de straat blijkbaar niet voorzien in de eerstvolgende jaren en dit door een gebrek aan investeringskredieten.

Volgende vragen dringen zich dan ook op:

  • Is de schepen ook van oordeel dat de heraanleg van de N461 er dringend moet komen?
  • Welke stappen zal de Stad ondernemen om bij de Vlaamse overheid aan te dringen om bijkomende investeringskredieten te voorzien zodat met de heraanleg kan worden gestart?
  • Ook de Stad zou het project moeten meefinancieren (rioleringen troittoirs, groen, ?). Zijn hiervoor de kredieten aanwezig?

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.