Heraanleg voetpad Tuinstraat, Drongen

8 november 2012
Bewoners van de Tuinstraat in Drongen melden mij de slechte staat van het voetpad langs de oneven huisnummers 1-21. Toen het voetpad aan de even huisnummers een aantal jaren geleden werd heraangelegd, zouden de bewoners de boodschap gekregen hebben dat ook de andere kant zou worden aangepakt. Bovendien ligt er tussen het voetpad aan de nrs. 1 t.e.m. 9 en de straat een kiezel- of grasstrook die op het eerste zicht geen openbaar nut heeft. De bewoners zijn vragende partij voor een andere invulling van deze strook.
  • Is er een heraanleg van het voetpad in de Tuinstraat langs de oneven kant gepland?
  • Zullen de bewoners betrokken worden bij de heraanleg?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

Antwoord Schepen De Regge: De heraanleg van het voetpad in de Tuinstraat aan de kant van de oneven nummers staat gepland binnen het trottoiractieplan. Het gaat concreet om een heraanleg van het voetpad tussen de huisnummers 1 en 21. De uitvoering van de werken is voorzien voor de zomer van 2013.

De heraanleg beperkt zich evenwel enkel tot het vervangen van de trottoirverharding met een breedte van ca. 1m40. De tussenliggende berm wordt hierbij niet aangepakt. Het is niet gebruikelijk dat de bewoners bij de heraanleg van een voetpad betrokken worden. Dat is hier dan ook niet het geval.

De bewoners zullen op voorhand wel ge?nformeerd worden aan de hand van een bewonersbrief.

Martine De Regge
Schepen van Openbare Werken en Mobiliteit

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.