Bollewerkstraat

29 januari 2013
In 2011 werden er verbeteringen aangebracht aan de trottoirs in de Bollewerkstraat. Dit is echter enkel gebeurd ter hoogte van de bushaltes. Het is nog steeds zo dat niet de gehele lengte van de straat over een verharde trottoir beschikt. Deze straat wordt toch tamelijk intensief gebruikt, nu zeker door de werken aan het station en het afsluiten van de Varendrieskouter.

Werd de Bollewerkstraat opgenomen in de lijst van prioritair aan de pakken trottoirs, of zal dit nog gebeuren? Zo ja, voor wanneer staat deze aanleg gepland?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De trottoirs van de Bollewerkstraat zijn opgenomen binnen het trottoiractieplan. Het betreft echter enkel de heraanleg van het reeds verharde trottoir en niet de aanleg van een nieuw trottoir over de ganse lengte van de straat.

Onderstaande stukken zijn in het trottoiractieplan opgenomen:

  • De zijde met de onpare huisnummers tussen de Schuitersstraat en huisnummer 21 (tot waar de bermen beginnen).
  • De zijde met de pare huisnummes tussen de Varendrieskouter en huisnummer 30.

De bermen worden binnen het trottoiractieplan niet verhard wegens het behoud van het landelijk karakter van de omgeving en de onverenigbaarheid met de aanwezige beplanting. Een verharding van de bermen is dan ook niet voorzien.

De uitvoering van de heraanleg van bovenstaande trottoirstukken is voorzien midden 2013, behoudens onverwachte omstandigheden. Een concretere timing van de werken zal voorafgaand aan de bewoners nog gecommuniceerd worden.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.