Varenparkje

25 januari 2013
Er bestaan plannen om de groenzone tussen de Eikvarenweg en de Struisvarenweg herin te richten. Op 3 maart 2012 heeft er een inspraakmoment met de buurt plaatsgevonden. Men had aangekondigd om in het najaar van 2012 al met een aantal voorbereidingen te starten, maar dit is uiteindelijk niet gebeurd.

Uit het inspraakmoment blijkt dat de buurtbewoners voornamelijk last hebben van de schaduw van de hoge bomen uit het parkje. Zij geven ook aan hinder te ondervinden van rondhangende jongeren en de ermee gepaard gaande (drugs)overlast.

  • Gaat de herinrichting van deze groenzone nog steeds door? Zo ja, wat zijn de concrete plannen en binnen welke timing zullen deze uitgevoerd worden?
  • Welke maatregelen zullen worden genomen om tegemoet te komen aan de bekommernissen van de buurtbewoners?”

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid

 

Antwoord:

De groendienst laat weten dat de geplande werkzaamheden in het Varenparkje afhankelijk zijn van het verkrijgen van een vergunning voor het kappen van een aantal van de bestaande bomen. De groendienst verwacht deze vergunning tegen begin maart, zodat ze nog dit voorjaar met de herinrichtingswerken van start kunnen gaan.

De werken hebben tot doel het parkje in de toekomst te beheren volgens de principes van het harmonisch park-en groenbeheer. Het parkje bestaat momenteel uit een intensief gemaaide graszone, omgeven door een bomenrij die dicht tegen de perceelgrens staat. De oppervlakte intensief te maaien gras zal bij heraanleg aanzienlijk verkleinen en de bomenrij wordt vervangen door verspreid staande bomen, omgeven door struiken. Hiertoe worden de resterende bomen verder van de perceelgrens geplaatst, wat ook een gunstige invloed zal hebben op de schaduwwerking in de tuinen.

In samenspraak met de bewoners is ook beslist om potentiële overlast maximaal tegen te gaan door bij de herinrichting geen zitelementen te voorzien. Het plaatsten van verkeersremmende elementen zal de toegang tot het park voor gemotoriseerd verkeer beperken.

Tom Balthazar
Schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.