Verlichting Keiskant

6 maart 2013
Buurtbewoners en gebruikers van de sporthal kaarten aan dat de parking van sporthal Keiskant in Drongen 's avonds onvoldoende verlicht is. In het verleden zijn er ook al vragen geweest omtrent de beperkte (enkel als de verlichtingsmasten van de voetbelvelden branden) verlichting van de piste. Het antwoord van de sportdienst was toen dat men in overweging zou nemen ook de piste te laten verlichten, mogelijks met openbare verlichting.

Is de schepen op de hoogte van bovenstaande problematiek, zowel wat de parking betreft als wat de piste betreft? Zullen er maatregelen worden uitgewerkt om de verlichting ter hoogte van sporthal Keiskant te verbeteren?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Verlichting parking sporthal Keiskant:

De parking van de sporthal Keiskant was inderdaad tijdelijk onvoldoende verlicht. De kring parkingsverlichtingsarmaturen die lange tijd buiten dienst stond is intussen wel terug in dienst. Bijkomend werden in de week van 4 maart 2013 door Cofely een 10-tal verlichtingsarmaturen op de parking vernieuwd.

Aan de achterkant van de sporthal werden ook 3 bijkomende armaturen geplaatst met bewegingsdetectie en aan de voorkant (kant cafetaria) werd een armatuur vernieuwd. De parking en de omgeving van de sporthal zijn nu goed verlicht.


Verlichting trimpiste rond voetbalterrein:

Een schriftelijke vraag of commissievraag of vraag uit het vragenuurtje uit het verleden kon niet teruggevonden worden.

Wel is het zo dat de Sportdienst onderzocht of het mogelijk was om de trimpiste te voorzien van openbare verlichting. Maar naar analogie met de trimpiste van het park Rozebroeken, is het ook aan Keiskant niet mogelijk om de trimpiste, die zich rondom de voetbalterreinen van KVE Drongen bevindt, van openbare verlichting te voorzien. Openbare verlichting wordt bij voorkeur enkel geplaatst voor functionele doorgangsverlichting door de Wegendienst.

Wel is het zo dat bijna elke avond (op één weekdag na) er training is op het voetbalterrein waardoor de trimpiste automatisch verlicht wordt.

In de hoop u hiermee volledig te hebben geïnformeerd.

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.