Onderhoud terreinen Keiskant

8 april 2013
Ik werd onlangs door enkele buurtbewoners van het speelterrein Keiskant in Drongen uitgenodigd om enkele problematieken aan te kaarten. Toen ik ter plaatse ging kijken, kon ik zelf vaststellen dat de terreinen rondom de sporthal er desolaat en verwaarloosd bij liggen. Overal ligt zwerfafval, her en der verspreid op de parking, de bermen en de speeltuin. De vuilnisbak aan de wandelweg tussen de golfsite en de voetbalterreinen wordt door niemand beheerd, waardoor het vuil naast de bak ligt gestapeld.

Tegenover de verbinding met de Eikvarenweg is de draadafsluiting zwaar beschadigd, waardoor er een extra toegang ontstaat naar het grasveld aan de achterzijde van de Keiskant. Zoals de recent aangebrachte graffiti op de nieuwbouw bewijst, is dit een ideale gelegenheid om vandalisme om en rond de sporthal in de hand te werken.

De Keiskantstraat staat ingetekend als een “zone voor wandel en fietspad”, maar dat is zeker niet het geval. Door de werken aan de spoorlijn, wordt deze straat als sluipweg intensief gebruikt, waardoor het zwerfvuil ook daar welig tiert.

De Keiskant en zijn omgeving vraagt dus een dringende en totale aanpak, over de verschillende bevoegdheidsdomeinen heen. Is de schepen bereid in overleg met TMVW en zijn collega een gepaste oplossing te zoeken?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Het is inderdaad zo dat er voor de sportsite Keiskant verschillende beheerders zijn, namelijk:

  • Voor de voetbalterreinen: voetbalclub Drongen
  • Voor de golfsite: Golfschool Gent
  • Voor de sporthal: TMVW

U kaart terecht een aantal pijnpunten aan. Ik kan u intussen laten weten dat een aantal zaken snel en prioritair zullen gebeuren:

  • De beschadiging van de draadafsluiting langsheen de Keiskantstraat zal hersteld worden. Er werd intussen door de bevoegde Sportdienst aan TMVW gevraagd om deze herstelling uit te voeren. TMVW heeft hier intussen al een offerte voor opgevraagd, dit zal prioritair aangepakt worden.
  • De hoofdaannemer van de werken aan de gymhal zal door TMVW aangesproken worden om zo snel als mogelijk het resterende materiaal en container te verwijderen. Dit zal het zicht op de parking veel verbeteren en bovendien zal dan m.i. minder zwerfvuil worden achtergelaten (want “vuil trekt vuil aan”).
  • De beheerder TMVW, doet regelmatig een ronde om zwerfvuil op het terrein te verzamelen (voornamelijk lege flesjes). De afvalkorven worden regelmatig geledigd (door Ivago). Blijkbaar liggen er op dit moment grotere stukken zoals o.a. een TV en planken, vooral aan de achterkant van de sporthal, hiervoor is een aparte ophaling aangevraagd. Dus ook dat zal snel aangepakt worden.
  • Voor wat de sluipweg betreft (inderdaad omwille van de werken aan de spoorweg), dit is meer een materie voor mobiliteit en politie (toezicht/controle). De sportdienst heeft echter op 10 april een overleg met de Wegendienst en de Keiskantstraat zal er een agendapunt zijn (onderzoeken naar de beste maatregelen om autoluwe weg te verzekeren).

U vraagt of ik bereid ben om in overleg te gaan hierover met èn TMVW èn met mijn collega bevoegd voor Mobiliteit. Zoals u kan zien aan de antwoorden hierboven heb ik niet gewacht op de commissie van vanavond om al het nodige overleg te plegen en een aantal dingen in beweging te zetten.

Sportaccomodatie Keiskant is een heel mooie accommodatie, we moeten er op toezien dat zowel beheer, onderhoud als gebruik op een goede manier moet kan en moet gebeuren. Ik zal hier dan ook streng op toezien dat bepaalde zaken zich niet herhalen!

Resul Tapmaz
Schepen van Welzijn, Gelijke kansen, Gezondheid en Sport

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.