Toestand Keiskantstraat Drongen

28 maart 2013
Ik werd onlangs door enkele buurtbewoners van het speelterrein Keiskant in Drongen uitgenodigd om enkele problematieken aan te kaarten. Toen ik ter plaatse ging kijken, kon ik zelf vaststellen dat de terreinen rondom de sporthal er desolaat en verwaarloosd bij liggen. Ik stelde daarom dan ook een vraag aan schepen Tapmaz.

De Keiskantstraat aan de achterkant van de sporthal vraagt eveneens een dringende aanpak. Wegens het momenteel intensieve gebruik door de werken aan het station en de onverharde toestand van de straat, is het wegdek bezaaid met diepe putten. Af en toe worden keitjes gestort om de putten te vullen, die binnen de kortste keren weer kapot worden gereden. De straat is quasi onberijdbaar voor fietsers.

Uit een eerdere vraagstelling aan schepen De Regge blijkt dat de straat ingetekend staat als een “zone voor wandel en fietspad” volgens het RUP “D4 Keiskant” van 10/2/2005. Is de schepen bereid op korte termijn een structurele oplossing te zoeken voor de Keiskantstraat, bijvoorbeeld door de straat af te sluiten voor doorgaand verkeer?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Het klopt inderdaad dat de Keiskantstraat deels ingetekend staat als een “zone voor wandel en fietspad” volgens het RUP “D4 Keiskant” van 10/02/2005. Dit RUP legt ook op dat deze zone enkel mag aangelegd worden in halfverharding.

Het Mobiliteitsbedrijf onderzoekt momenteel waar en hoe de Keiskantstraat (het onverhard deel) zou kunnen afgesloten worden voor het doorgaand gemotoriseerd verkeer, dit om de RUP-bestemming van de weg effectief te realiseren. Volgend op dit onderzoek zou dan de beslissing kunnen volgen met opdracht aan de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen om de straat opnieuw te fatsoeneren zodat deze comfortabel ingericht wordt voor voetgangers en fietsers.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.