Polyvalente zaal Wondelgem

16 mei 2013
De verenigingen van Wondelgem en Mariakerke wachten al enkele jaren op de bouw van de nieuwe polyvalente zaal op de Neptunus-site in Wondelgem. Eind vorig jaar werd de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd en werden de bouwwerken gegund en rond deze periode zouden de werken starten.

De verenigingen werden vorige jaar ook betrokken bij een inspraaktraject waarvan de adviezen die eruit voortvloeiden werden opgenomen in de plannen. Ook de omwonende hebben echter nog een aantal vragen en bedenkingen bij de komst van de zaal op de site.

De Neptunus-site is met de sporthal, de voetbalaccommodatie, de petanqueclub, het zwembad, enz. nu al zeer druk bezocht. Omwonenden vrezen met de komst van de zaal dan ook, vooral op gebied van mobiliteit en parkeren, bijkomende hinder.

  • Welke is de concrete timing voor de bouwwerken van de zaal en welke maatregelen worden genomen op gebied van mobiliteit?
  • Wordt het invoeren van bewonersparkeren in de omliggende straten, op bepaalde tijdstippen, in overweging genomen?
  • In welke mate zal er strenger toezicht gehouden worden op fout- en wildparkeren?
  • Zullen de fietsenstallingen die door de bouw van de zaal vermoedelijk deels zullen verdwijnen gecompenseerd?
  • Zal zoals in het bestuursakkoord voorzien werk gemaakt worden om na te gaan of bijvoorbeeld de parking van de nabijgelegen Delhaize & Colruyt buiten de openingsuren kunnen gebruikt worden?

Sami Souguir
Fractievoorzitter


Antwoord:

De werken hebben door een aantal administratieve procedures wat vertraging opgelopen, maar ze zouden nu starten na het bouwverlof.

De fietsenstallingen worden in principe maximaal gecompenseerd.

Wat betreft overlast tijdens piekmomenten kunnen organisatoren zeker worden aangeraden na te gaan of de parking van Delhaize kan worden gebruikt. "Bewonersparkeren" invoeren lijkt me hier echter geen geschikte maatregel.

Om te beginnen veronderstelt dit het invoeren van een bepaald parkeerregime in de buurt (bv. blauwe zone of betalend parkeren). Bewoners krijgen dan een bewonerskaart voor onbeperkt parkeren en gratis parkeren (de eerste kaart is gratis, de tweede kaart betalend; er geldt een maximum van twee kaarten per gezin). Een deel van de parkeerruimte (maar zeker niet alles) kan dan ook gereserveerd worden voor bewoners.

Een dergelijk parkeerregime kan ook niet voor "even" worden ingevoerd. Het is steeds geldig, ook op de momenten dat er geen belangrijke sportwedstrijden of evenementen zijn in de polyvalente zaal. Dus ook bezoekers van bewoners moeten betalen of een schijf zetten (wat een probleem kan zijn voor mensen die voor een langere tijd willen parkeren).

Vermits die piekmomenten al bij al beperkt zullen blijven, is het invoeren van een parkeerregime hier echt wel een te "zware" maatregel. We nemen deze maatregel vooral in buurten met structurele parkeeroverlast, waar bovendien de bewoners ook veel minder over een eigen garage of oprit beschikken, zoals hier wel het geval is.

Wanneer ten slotte zou blijken dat er problemen ontstaan met wild- of foutparkeren, kan de politie steeds gevraagd worden om op te treden.

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.