Zitbanken De Assels

18 juni 2013
Het natuurgebied de Assels is als wandel- en fietsgebied erg in trek. Er is voor het gebied zelfs een bewegwijzerde wandelroute van Tourisme Oost-Vlaanderen. Helaas melden bezoekers me dat er in de Assels weinig of geen zitbankjes te bespeuren zijn.

Concreet heb ik hieromtrent volgende vragen:

  • Wat is hiervoor de reden?
  • Is de schepen, desgevallend, bereid zitbankjes te voorzien?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Aansluitend op uw schriftelijke vraag nr. 305/2013 betreffende het plaatsen van zitbanken in De Assels, kan ik u het volgende melden.

Het plaatsen van zitbanken in dit natuurgebied is een taak van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, omdat de Groendienst in de Assels geen groenzones beheert.

Navraag bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen leert ons dat de vraag naar zitbanken in de Assels hen nog niet eerder bereikt heeft.

De dienst is echter wel bereid te onderzoeken welke geschikte locaties zouden zijn in samenspraak met W&Z, die het jaagpad Dijkweg beheert.

Tom Balthazar
Schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.