Trage weg Vlaamse-Hefboomweg

1 juli 2013
In het verlengde van de Vlaamse-Hefboomweg bevindt zich een trage weg die, voor voetgangers, de Jozef Boddaertstraat en Luchterenkerkweg met de Antoon Catriesstraat verbindt. Bewoners merken echter op dat de weg in slechte verkeert.
  • Is het de schepen bekend dat weg in slechte staat verkeert?
  • Welke maatregelen zullen genomen worden om aan de bekommernis van de bewoners tegemoet te komen en wat is hiervoor de timing?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

We hebben uw vraag over de Vlaamse Hefboomweg goed ontvangen, we kunnen u het volgende antwoorden:

De toestand van deze doorsteek voor fietsers en voetgangers is aangelegd in een halverharding (cementgebonden dolomiet) en volgens ons wegen informatie systeem van het type C1/C2. Dit wil zeggen dat er zich inderdaad tekenen van gebruik vertonen en dat het is aangewezen om hier een onderhoud op uit te voeren. Dit is geen trage weg (eigendom aangelanden) maar volwaardig openbaar domein waarbij onderhoud en beheer ten laste is van de Stad Gent. Een echte prioriteit is dit gelet op de huidige toestand nog niet maar verder verval is beter te voorkomen en heeft budgettair (aankoop materiaal) ook een kleinere impact.

Dergelijke fatsoeneringswerken worden uitgevoerd met eigen personeel en aan de sectorverantwoordelijke van de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen is dan ook gevraagd om hiervoor het nodige te doen en dus de werken binnen de huidige opdrachten in te plannen. Daar het hier over een beperkte lengte van ongeveer 60 meter gaat, kan de uitvoering hiervan, gelet op de huidige verlofperiode, toch vrij snel opgenomen worden. Een exacte timing kunnen we U op heden niet meegeven maar we maken ons sterk dat dit voor het einde van het verlof zal uitgevoerd zijn.

We willen nog meegeven dat dergelijke vragen door de burgers mogen gemeld worden via Gentinfo opdat deze ook rechtstreeks geregistreerd, toegewezen en opgevolgd worden door de verantwoordelijke dienst (in dit geval Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen).

Filip Watteeuw
Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.