Parkeerslot Keiskant in Drongen

6 december 2013

In antwoord op mijn schriftelijke vraag in verband met de lediging van de afvalkorven in Keiskant (530/2013) stelde u dat door het aanwezige parkeerslot de weg niet toegankelijk was voor de voertuigen van IVAGO, waardoor de medewerkers zo'n 250m te voet zouden moeten afleggen met een zware zak.

IVAGO en dienst Facility Management zouden bekijken hoe dit probleem kon verholpen worden.

Graag had ik vernomen of IVAGO en de dienst Facility Management inmiddels tot een oplossing zijn gekomen. Zo ja, vindt het voorzien tweewekelijks leegmaken van de afvalkorf plaats? Zo nee, wat is hiervoor de reden en wanneer zal dit gebeuren?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Er is intussen een oplossing gekomen voor de betreffende afvalkorf. De dienst Facility Management heeft aan IVAGO een sleutel bezorgd om het parkeerslot te openen.

Inmiddels wordt deze afvalkorf tweewekelijks geledigd door IVAGO.

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.