Onderhoud groen Drongenplein

29 januari 2014

Handelaars uit Drongen merken op dat de hagen aan het oorlogsmonument op Drongenplein het zicht ontnemen en dringend aan een onderhoudsbeurt toe zijn.

Is er periodiek onderhoudsschema voor het groen in de omgeving van Drongenplein?

Zo ja, wat is de frequentie en wanneer zal een eerstvolgende onderhoudsbeurt plaatsvinden?

Zo nee, op welke manier wordt het onderhoud gepland en kan Drongenplein in die planning opgenomen worden?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

De beplanting die in het plantvak rond het oorlogsmonument staat is volledig gesloten en vormt geen belemmering voor het zicht op het monument.

Zij bestaat uit een bodembedekkende heester (Cotoneaster of dwergmispel) met aan de randen een kruidlaag van klimop. In deze beplanting staan - symmetrisch opgesteld - 4 zuilvormige taxussen die enkele jaren terug drastisch werden gesnoeid (1,5 m) omdat zij door hevige sneeuwval waren opengevallen.

Het bas-reliëf is goed zichtbaar en de tekst vooraan en achteraan is goed leesbaar. Het onderste deel van de sokkel zit wat verborgen achter de bodem bedekkende heesters en doet geen afbreuk aan de essentie van het monument.

Het onderhoudsschema is als volgt:

  • de Cotoneaster wordt 1 x per jaar geschoren (voor 11 november);
  • de taxussen en de Hedera zijn quasi onderhoudsvrij. De randen worden jaarlijks bijgeschoren en de ongewenste kruiden op de verharding gemaaid;
  • ongewenste kruiden in de bodembedekkende heesters zoals distels worden verwijderd zodra zij zichtbaar zijn;
  • in de herfst worden de bladeren die in de beplanting vallen systematisch verwijderd. De bladeren die u nog kan zien op de foto zijn intussen weg;
  • de lindes achter het monument en op het plein worden tweemaal per jaar ontdaan van stamscheuten (in juni en december). Het knotten van de lindes vindt gemiddeld om de 7 jaar plaats.

Vandaag ligt het plantvak rond het monument er verzorgd bij. Tijdens de eerstvolgende onerhoudsbeurt zullen alle nog resterende bladeren worden verwijderd. Ter illustratie vindt u 3 foto's als bijlage.

Tom Balthazar
Schepen van Stadsontwikkeling, Wonen en Openbaar Groen

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.