Accommodatie KSCE Mariakerke

19 februari 2014

Het bestuur, de begeleiders en spelers van voetbalclub Excelsior Mariakerke trekken aan de alarmbel. Ze zien de accommodatie, waar ze fier op zijn, stilaan verloederen. Naar eigen zeggen door het niet adequaat ingrijpen van de stad. Sommige problemen lijken al maanden aan te slepen.

De boilers zouden een te klein debiet hebben, een expansievat dreigt het te begeven, kapotte lampen worden niet vervangen... Eerdere beloftes aan de club lijken allemaal een stille dood te sterven.

Concreet heb ik dan ook volgende vragen:

  • Hoe beoordeelt de schepen deze situatie?
  • Welke stappen zullen ondernomen worden om een de vragen van de club tegemoet te komen en met welke timing dient hiervoor rekening gehouden te worden?

Stephanie D'Hose
Gemeenteraadslid


Antwoord:

Binnen de accommodatie voetbalclub Exelsior zijn recente meerdere technische problemen geweest, waaronder problemen met terreinverlichting, douche-boilers en de verwarmingsinstallatie van de kleedkamers.

Bij de terreinverlichting zijn er over de afgelopen maanden meerdere afzonderlijke defecten geweest. Voor dit terrein betekent dit concreet dat een gespecialiseerde firma met een 4X4 hoogtewerker ter plaatse komt om één lamp te vervangen. Omwille van allerlei redenen is bij de communicatie hierrond en bij het uitvoeren van de procedures om hierrond een dienstbevel te kunnen geven veel tijd vergaan. Bijkomend hebben we hierbij de pech gehad dat enkele dagen na de vervanging van één lamp terug een andere lamp gesprongen is.

We verwachten volgende week (week van 24 februari) een afspraak te kunnen vastleggen met deze gespecialiseerde firma om de vervanging van de defecte lamp uit te voeren.

We begrijpen dat de 'wachttijden' zoals we ze bij KSCE Mariakerke gezien hebben de afgelopen winter lang zijn en zijn momenteel aan het evalueren hoe we de beschikbaarheid van terreinverlichting naar de toekomst toe kunnen verbeteren op een betaalbare manier.

De problematiek met de douche-boilers is nagekeken. De boilers leken wel een afdoende debiet te hebben en zijn technisch in orde en worden tweejaarlijks gekeurd. Hier hebben we vorige week de oude douchekoppen vervangen door spaardouchekoppen, terzelfdertijd is er een bijkomende thermostatische mengkraan gemonteerd die zal helpen om het warmwaterverbruik te optimaliseren. Na uitvoering is dit uitgetest en goed bevonden. Op deze manier menen we zonder verhoging van de energieverbruikskosten het douchecomfort verbeterd te hebben.

Bij de werken ter plekke is gebleken dat de douchedrukknoppen niet meer werkten zoals het hoort, deze worden eerstdaags nog vervangen (maar heeft niet direct een invloed op de douchetemperatuur).

De vraag rond de verwarmingsinstallatie, meer specifiek rond het expansievat heeft ons pas enkele dagen terug bereikt. Op vrijdag 21 februari is er ter plaatse een afspraak gemaakt door een medewerker van FM-DOG om dit probleem te bekijken.

Tussen de stadsdiensten en de verantwoordelijke van KSCE Mariakerke is bijkomend afgesproken hoe dergelijke problemen best moeten gemeld worden ten einde ze op de meest efficiënte manier verwerkt en intern behandeld te krijgen.

Martine De Regge
Schepen van Personeelsbeleid, Facility Management en Administratieve Vereenvoudiging

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.