Vragen

11 08 2017 - Sinds begin vorig jaar voorziet het arbeidsreglement het systeem van schoolbelbanen. Personeelsleden die 4/5e werken kunnen kiezen hun tewerkstelling te spreiden over 5 werkdagen, met een aangepast uurrooster. Dit moet ouders toelaten werk en gezin nog beter op elkaar af te stemmen. Lees meer...10 08 2017 - Naar aanleiding van een vraag van een collega over het offline halen van het archief van Gentblogt antwoordde u dat er zal worden bekeken om het archief in de toekomst opnieuw online raadpleegbaar te kunnen maken. Lees meer...1 08 2017 - De in het antwoord op mijn eerdere schriftelijke vraag van 28 april aangekondigde aanpassing van het startscherm van de parkeerautomaten, waarmee extra informatie over het retributiereglement zou worden opgenomen, werd naar verluidt nog niet doorgevoerd. Lees meer...1 08 2017 - In het politiebulletin wordt de opsplitsing van het aantal inbraken naar deelgemeente nog niet gemaakt. Volgens de recentste cijfers vertoont het globaal aantal inbraken in onze politiezone een daling, maar het blijft onduidelijk welke verschillen er bestaan tussen de verschillende deelgemeenten en wijken. Lees meer...1 08 2017 - Vorig jaar bleef na een zonnige dag op heel wat publieke plaatsen veel afval achter. Stad Gent en Ivago zouden dan ook extra maatregelen nemen om dat dit jaar te voorkomen. Onder andere door het actieplan "Meer geel op straat" zou een en ander strikter opgevolgd worden. Lees meer...26 juni 2017 - Via de pers vernamen we het pleidooi van cardiologen om jeugdtrainers bij een sportclub te verplichten een reanimatiecursus te volgen. Dat gebeurt nu nog niet. Almaar meer jongeren gaan sporten in clubverband, en dus stijgt ook het risico van hartfalen bij sporters. Lees meer...26 juni 2017 - In de zomermaanden kan het behoorlijk warm worden. In geval van een hittegolf schrijft het federale en lokale hitteplan een aantal maatregelen voor om mensen te beschermen tegen de gevolgen van de hitte. Echter ook aanhoudende droogte kan voor ongemakken zorgen, vooral voor de natuur. Lees meer...26 juni 2017 - Steeds meer wordt gegrepen naar technologie als wapen tegen fietsdiefstallen en naar aanleiding van de inzet van antidiefstalchips in Mechelen kondigde de politie enkele maanden geleden aan te onderzoeken of een gelijkaardig initiatief ook in Gent mogelijk is. Lees meer...19 juni 2017 - Of algemeen stemrecht voor jongeren vanaf 16 jaar voor de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen zal worden ingevoerd is nog niet zeker. Maar via de pers richtte de Gentse scholier en pleitbezorger voor het jongerenstemrecht zijn pijlen op Gent. “In Zottegem mogen jongeren volgend jaar stemmen, waarom dan niet hier?”, klonk het. In Zottegem zou het weliswaar gaan om een experiment waarbij de jongerenstemmen niet meetellen voor het uiteindelijke verkiezingsresultaat. Lees meer...16 juni 2017 - Tijdens de commissie verzelfstandiging van 2 mei ll. kondigde distributienetbeheerder IMEWO aan vanaf 8 mei infovergaderingen per provincie te zullen organiseren over de verdere uitrol van laadinfrastructuur in uitvoering van het Vlaams actieplan ‘Clean Power for Transport’ waarmee de Vlaamse Overheid resoluut de kaart van duurzame mobiliteit en van het doorbreken van de kip-en-ei-problematiek voor laadpalen trekt. Lees meer...<<  1   5   8   9   10   11   12   25   30     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info