Vragen

9 oktober 2014 - Na de actualisatie van het lichtplan werden vorige legislatuur deelverlichtingsplannen opgemaakt die gefaseerd worden uitgevoerd, o.a. ook in de deelgemeenten. Naast het reduceren van lichthinder en energiegebruik hebben deze tot doel de belangrijkste plaatsen en gebouwen in de wijken van onze stad te accentueren. Lees meer...

 


22 09 2014 - In antwoord op mijn schriftelijke vraag over het dierenpark in het Maaltebruggepark, liet u weten dat dit park helaas zal moeten sluiten omwille van besparingsredenen. Ondertussen zou het college beslist hebben om ook de dierenparken van het domein Claeys-Bouüaert en van het Frans Tochpark begeleid af te bouwen. Lees meer...

 


22 09 2014 - Toen bleek dat voor de herstelling van de Pontbrug in Drongen de brug uit dienst moest worden genomen werd beslist een tijdelijk noodbrug te plaatsen om de toegang tot de Assels te verzekeren. Heel wat omwonende klagen echter de geluidshinder aan die deze noodbrug veroorzaakt. Lees meer...

 


18 09 2014 - Enkele jaren geleden werd in Gent een proefproject opgestart rond gratis draadloos internet in de stad. Zo werd gratis surfen aan de Graslei mogelijk gemaakt voor iedereen. Dit proefproject werd positief geëvalueerd, en iedereen kan nu structureel genieten van gratis wifi op de Graslei. Lees meer...

 


17 09 2014 - Uit uw antwoord van 16 september 2014 verneem ik dat er reeds in 1985 een rooi- en onteigeningsplan werd opgemaakt. De private rechten worden dus belast in functie van de realisatie van het openbaar domein. Het aankoopcomité had destijds de opdracht gekregen de rooilijn te realiseren maar slechts 1 inneming van de 14 werd verworven. Lees meer...

 


11 09 2014 - Op een eerdere vraag van collega Meersschaut over het wildparkeren van fietsen op de Korenmarkt gaf u aan vooral sensibiliserend te willen optreden met duidelijkere signalisatie en een labelacties. Dit blijkt echter weinig succesvol te zijn. Zowel op de Korenmarkt als op andere plaatsen in de stad worden fietsen nog steeds hinderlijk achtergelaten. Lees meer...

 


21 08 2014 - Recentelijk kwam een persoon zwaar ten val met de fiets door de slechte staat van het wegdek van het deel van de Losweg ter hoogte van huisnummer 21. Herstelling werd aangevraagd door de bewoners van vijf woningen die allen uitwegen op dit stuk van de Losweg en ook geen andere uitweg hebben naar een openbare weg. Lees meer...

 


7 juli 2014 - Als gevolg van de onweders begin juni heeft ook Stad Gent het initiatief genomen een vraag tot erkenning als rampgebied in te dienen bij de gouverneur. Om deze aanvraag tot erkenning als ramp te kunnen indienen, diende Stad Gent informatie te verzamelen over de schadegevallen op haar grondgebied. Lees meer...

 


7 juli 2014 - Uit het antwoord op mijn eerdere schriftelijke m.b.t. het aantal woninginbraken 2013 per deelgebied bleek een duidelijke afwijking per deelgebied t.o.v. het globale resultaat onze politiezone. Lees meer...

 


10 juni 2014 - Op mijn vraag over de Keiskantstraat vorig jaar antwoordde u dat de principes van het RUP, meer bepaald het verbod dat de weg zou instaan voor de ontsluiting van de woonwijk of de sportterreinen, op korte termijn en relatief eenvoudig konden worden uitgevoerd door een verkeerspaaltje te plaatsen. Lees meer...

 


<<  1   5   10   22   23   24   25   26   30     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.