Vragen

7 juli 2014 - Als gevolg van de onweders begin juni heeft ook Stad Gent het initiatief genomen een vraag tot erkenning als rampgebied in te dienen bij de gouverneur. Om deze aanvraag tot erkenning als ramp te kunnen indienen, diende Stad Gent informatie te verzamelen over de schadegevallen op haar grondgebied. Lees meer...7 juli 2014 - Uit het antwoord op mijn eerdere schriftelijke m.b.t. het aantal woninginbraken 2013 per deelgebied bleek een duidelijke afwijking per deelgebied t.o.v. het globale resultaat onze politiezone. Lees meer...10 juni 2014 - Op mijn vraag over de Keiskantstraat vorig jaar antwoordde u dat de principes van het RUP, meer bepaald het verbod dat de weg zou instaan voor de ontsluiting van de woonwijk of de sportterreinen, op korte termijn en relatief eenvoudig konden worden uitgevoerd door een verkeerspaaltje te plaatsen. Lees meer...20 maart 2014 - Voor het melden van een probleem op het openbaar domein kunnen Gentenaars al ruim 10 jaar terecht bij GentInfo dat, als centraal aanspreekpunt en servicecenter, instaat voor het dispatchen en opvolgen van de meldingen van burgers. Lees meer...20 februari 2014 - Uit de jaarrapportage van de criminaliteitscijfers 2013 in de commissie Algemene Zaken van februari ll. bleek dat het aantal woninginbraken in Gent is gedaald met net geen 15%. Deze daling wijkt af van de trend in de omliggende zones van het ruimere Arrondissement Gent. Lees meer...19 februari 2014 - Het bestuur, de begeleiders en spelers van voetbalclub Excelsior Mariakerke trekken aan de alarmbel. Ze zien de accommodatie, waar ze fier op zijn, stilaan verloederen. Naar eigen zeggen door het niet adequaat ingrijpen van de stad. Sommige problemen lijken al maanden aan te slepen. Lees meer...29 januari 2014 - Handelaars uit Drongen merken op dat de hagen aan het oorlogsmonument op Drongenplein het zicht ontnemen en dringend aan een onderhoudsbeurt toe zijn. Lees meer...6 december 2013 - In antwoord op mijn schriftelijke vraag in verband met de lediging van de afvalkorven in Keiskant (530/2013) stelde u dat door het aanwezige parkeerslot de weg niet toegankelijk was voor de voertuigen van IVAGO, waardoor de medewerkers zo'n 250m te voet zouden moeten afleggen met een zware zak. Lees meer...15 oktober 2013 - In de commissie sport van april ll. kaartte ik bij collega Tapmaz een aantal pijnpunten op de sportsite Keiskant in Drongen aan, waaronder de gebrekkige lediging van de afvalkorven aan de wandelweg tussen de golfsite en de voetbalterreinen. Lees meer...10 oktober 2013 - Het Westerringspoor voorziet in een fietsverbinding tussen de Muide, Wondelgem, Mariakerke en de Brugse Poort. Hoewel het fietspad d.m.v. een verkeersbord D7 aangeduid wordt als 'verplicht fietspad' maken ook heel wat voetgangers er gebruik van. Lees meer...<<  1   5   10   23   24   25   26   27   30     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info