Vragen

20 maart 2014 - Voor het melden van een probleem op het openbaar domein kunnen Gentenaars al ruim 10 jaar terecht bij GentInfo dat, als centraal aanspreekpunt en servicecenter, instaat voor het dispatchen en opvolgen van de meldingen van burgers. Lees meer...

 


20 februari 2014 - Uit de jaarrapportage van de criminaliteitscijfers 2013 in de commissie Algemene Zaken van februari ll. bleek dat het aantal woninginbraken in Gent is gedaald met net geen 15%. Deze daling wijkt af van de trend in de omliggende zones van het ruimere Arrondissement Gent. Lees meer...

 


19 februari 2014 - Het bestuur, de begeleiders en spelers van voetbalclub Excelsior Mariakerke trekken aan de alarmbel. Ze zien de accommodatie, waar ze fier op zijn, stilaan verloederen. Naar eigen zeggen door het niet adequaat ingrijpen van de stad. Sommige problemen lijken al maanden aan te slepen. Lees meer...

 


29 januari 2014 - Handelaars uit Drongen merken op dat de hagen aan het oorlogsmonument op Drongenplein het zicht ontnemen en dringend aan een onderhoudsbeurt toe zijn. Lees meer...

 


6 december 2013 - In antwoord op mijn schriftelijke vraag in verband met de lediging van de afvalkorven in Keiskant (530/2013) stelde u dat door het aanwezige parkeerslot de weg niet toegankelijk was voor de voertuigen van IVAGO, waardoor de medewerkers zo'n 250m te voet zouden moeten afleggen met een zware zak. Lees meer...

 


15 oktober 2013 - In de commissie sport van april ll. kaartte ik bij collega Tapmaz een aantal pijnpunten op de sportsite Keiskant in Drongen aan, waaronder de gebrekkige lediging van de afvalkorven aan de wandelweg tussen de golfsite en de voetbalterreinen. Lees meer...

 


10 oktober 2013 - Het Westerringspoor voorziet in een fietsverbinding tussen de Muide, Wondelgem, Mariakerke en de Brugse Poort. Hoewel het fietspad d.m.v. een verkeersbord D7 aangeduid wordt als 'verplicht fietspad' maken ook heel wat voetgangers er gebruik van. Lees meer...

 


1 juli 2013 - In het verlengde van de Vlaamse-Hefboomweg bevindt zich een trage weg die, voor voetgangers, de Jozef Boddaertstraat en Luchterenkerkweg met de Antoon Catriesstraat verbindt. Bewoners merken echter op dat de weg in slechte verkeert. Lees meer...

 


20 juni 2013 - Enkele maanden geleden informeerde ik (SV 165 ? Keiskantstraat Drongen) naar de mogelijkheden om een structurele oplossing te vinden voor de situatie van de staat van het wegdek van de Keiskantstraat. Lees meer...

 


18 juni 2013 - Het natuurgebied de Assels is als wandel- en fietsgebied erg in trek. Er is voor het gebied zelfs een bewegwijzerde wandelroute van Tourisme Oost-Vlaanderen. Helaas melden bezoekers me dat er in de Assels weinig of geen zitbankjes te bespeuren zijn. Lees meer...

 


<<  1   5   10   23   24   25   26   27   30     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.