Vragen

16 mei 2013 - De verenigingen van Wondelgem en Mariakerke wachten al enkele jaren op de bouw van de nieuwe polyvalente zaal op de Neptunus-site in Wondelgem. Eind vorig jaar werd de stedenbouwkundige vergunning afgeleverd en werden de bouwwerken gegund en rond deze periode zouden de werken starten. Lees meer...

 


8 april 2013 - Ik werd onlangs door enkele buurtbewoners van het speelterrein Keiskant in Drongen uitgenodigd om enkele problematieken aan te kaarten. Toen ik ter plaatse ging kijken, kon ik zelf vaststellen dat de terreinen rondom de sporthal er desolaat en verwaarloosd bij liggen. Overal ligt zwerfafval, her en der verspreid op de parking, de bermen en de speeltuin. De vuilnisbak aan de wandelweg tussen de golfsite en de voetbalterreinen wordt door niemand beheerd, waardoor het vuil naast de bak ligt gestapeld. Lees meer...

 


28 maart 2013 - Ik werd onlangs door enkele buurtbewoners van het speelterrein Keiskant in Drongen uitgenodigd om enkele problematieken aan te kaarten. Toen ik ter plaatse ging kijken, kon ik zelf vaststellen dat de terreinen rondom de sporthal er desolaat en verwaarloosd bij liggen. Ik stelde daarom dan ook een vraag aan schepen Tapmaz. Lees meer...

 


6 maart 2013 - Buurtbewoners en gebruikers van de sporthal kaarten aan dat de parking van sporthal Keiskant in Drongen 's avonds onvoldoende verlicht is. In het verleden zijn er ook al vragen geweest omtrent de beperkte (enkel als de verlichtingsmasten van de voetbelvelden branden) verlichting van de piste. Het antwoord van de sportdienst was toen dat men in overweging zou nemen ook de piste te laten verlichten, mogelijks met openbare verlichting. Lees meer...

 


29 januari 2013 - In 2011 werden er verbeteringen aangebracht aan de trottoirs in de Bollewerkstraat. Dit is echter enkel gebeurd ter hoogte van de bushaltes. Het is nog steeds zo dat niet de gehele lengte van de straat over een verharde trottoir beschikt. Deze straat wordt toch tamelijk intensief gebruikt, nu zeker door de werken aan het station en het afsluiten van de Varendrieskouter. Lees meer...

 


25 januari 2013 - Er bestaan plannen om de groenzone tussen de Eikvarenweg en de Struisvarenweg herin te richten. Op 3 maart 2012 heeft er een inspraakmoment met de buurt plaatsgevonden. Men had aangekondigd om in het najaar van 2012 al met een aantal voorbereidingen te starten, maar dit is uiteindelijk niet gebeurd. Lees meer...

 


13 januari 2013 - De bushalte in de Kruisstraat in Drongen (aan de kant van de oneven huisnummers) is opnieuw overgroeid met gras en onkruid. Het stuk trottoir aan die halte is niet meer zichtbaar. Lees meer...

 


8 november 2012 - Bewoners van de Tuinstraat in Drongen melden mij de slechte staat van het voetpad langs de oneven huisnummers 1-21. Toen het voetpad aan de even huisnummers een aantal jaren geleden werd heraangelegd, zouden de bewoners de boodschap gekregen hebben dat ook de andere kant zou worden aangepakt. Bovendien ligt er tussen het voetpad aan de nrs. 1 t.e.m. 9 en de straat een kiezel- of grasstrook die op het eerste zicht geen openbaar nut heeft. De bewoners zijn vragende partij voor een andere invulling van deze strook. Lees meer...

 


22 oktober 2012 - Wegens de werken aan het station in Drongen, specifiek de spoorlijn Brugge- Gent, is de Varendrieskouter voor onbepaalde tijd onderbroken. De toegangsweg tot het station en het dorp voor de fietsers is de Keiskantstraat. Het wegdek van de Keiskantstraat is echter totaal niet aangepast aan het verkeer, door diepe putten in het wegdek. Lees meer...

 


13 09 2012 - De riolerings- en wegeniswerken in de Noordhoutstraat bereikten een eindpunt in oktober 2011. Er werden ook grachten aangelegd voor de natuurlijke afwatering van regenwater en de opritten werden afgewerkt. Nu zou echter blijken dat de werken niet conform de Vlarem II-wetgeving uitgevoerd zijn. Daarnaast liggen de grachten er nog steeds niet onderhouden bij, waardoor er van natuurlijke afwatering haast geen sprake kan zijn. Lees meer...

 


<<  1   5   10   24   25   26   27   28   30     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.