Vragen

10 juli 2012 - De Bassebeekwegel tussen de Groene Wandeling en de Bassebeekstraat is een onverharde veldwegel, die vaak wordt gebruikt door wandelaars en wielertoeristen. Gezien het metershoog opschietende onkruid, is het echter onmogelijk deze weg nog te bewandelen of te befietsen. Lees meer...

 


11 juni 2012 - Ter hoogte van het midden van de Kruisstraat, langs enkele onbebouwde percelen, is aan weerszijden van de rijweg een opstapplaats van De Lijn voorzien. Aan de ene kant van de Kruisstraat bestaat deze opstapplaats uit een bushokje op de stoep. Aan de overkant echter is de opstapplaats helemaal niet zichtbaar. Lees meer...

 


11 juni 2012 - Ik ontving klachten van bewoners van de Kruisstraat over de onaangepast snelheid van het autoverkeer in hun straat. De maximale toegelaten snelheid bedraagt 50 km/u, maar slechts heel weinig bestuurders houden zich aan deze limiet. Lees meer...

 


4 juni 2012 - De Akkerwindelaan in Drongen sluit enerzijds aan op de Antoon Catriestraat, waar momenteel een aantal nieuwe verkavelingen in volle ontwikkeling zijn, en anderzijds op Luchterenkerkweg. Lees meer...

 


26 maart 2012 - In 2006 werd de Eeklostraat volledig heringericht met o.a. een verkeersdrempel en meerdere wegversmallingen. Vandaag verzakken de klinkers die gebruikt werden voor de wegversmallingen, wat leidt tot trillingen en geluidsoverlast voor de omwonenden. Zij vragen dan ook of dit opnieuw kan aangepakt worden door deze wegversmallingen volledige in asfalt aan te leggen of een andere techniek te gebruiken om geluidsoverlast en trillingen te voorkomen. Lees meer...

 


19 maart 2012 - Meerdere buurtbewoners wisten mij te melden dat er voortdurend ongevallen met heel wat schade gebeuren in deze straat. Er mag in deze straat slechts 50km/u worden gereden, maar slechts weinigen houden zich hieraan en vele roekeloze chauffeurs verliezen dan ook de controle over hun stuur na de bocht. Lees meer...

 


15 maart 2012 - Ik heb vernomen dat de Stad Gent er bij het Vlaams Gewest op aandringt om de toegelaten snelheid op de Drongensesteenweg te laten zakken tot 70 km per uur. Samen met u betreur ik het dodelijk ongeval van enige tijd geleden. Lees meer...

 


3 oktober 2011 - In de Commisie Openbare werken van 8 november 2010 stelde ik u reeds een vraag over de Geluidsberm te Drongen. Reeds jaren vragen de bewoners van de straten Hoogland, Pachtgoeddreef en Zeger van Kortrijkstraat immers om de geluidsoverlast veroorzaakt door het drukke verkeer op de R4 te Drongen dringend aan te pakken. Lees meer...

 


26 09 2011 - Het einde van de maand september nadert met rasse schreden en op mijn eerdere schriftelijke vraag en vraag in het vragenuurtje van juni m.b.t. de werkzaamheden in de Noordhoutstraat te Baarle heeft U geantwoord dat de werken realistisch gezien tegen half augustus gefinaliseerd zouden zijn. Lees meer...

 


27 juni 2011 - Het einde van de maand juni nadert en op mijn eerder schriftelijke vraag m.b.t. de werkzaamheden in de Noordhoutstraat in Baarle heeft U geantwoord dat de werken in principe tegen einde juni gefinaliseerd zouden zijn. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   26   27   28   29   30     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.