Vragen

21 februari 2011 - De paardensport kent de laatste jaren een grote bloei en recent werd nog het Ros Beiaard Ruiternetwerk officieel geopend met zijn ruim 100 kilometer meteen het grootste in onze provincie. Lees meer...

 


21 februari 2011 - Uit de debatten tijdens de gemeenteraadscommissie van openbare werken alsook de gemeenteraad van april vorig jaar bleek dat het college van plan is Drongenplein aan te leggen als 'een gezellige ontmoetingsplaats voor jong en oud'. Over het parkeerbeleid werden nog geen knopen doorgehakt. Lees meer...

 


24 december 2010 - Dinsdagavond 22 december 2010 rond 21u30 viel met een luide knal de elektriciteit weg in de Noordhoutstraat te Baarle. De medewerkers van Eandis gaven als mogelijke oorzaak een verkeerde aansluiting tijdens de recente werkzaamheden in deze straat. Tussen 23u en 01u was er geen elektriciteit wegens herstellingswerken. Lees meer...

 


8 november 2010 - Reeds jaren vragen de bewoners van de straten Hoogland, Pachtgoeddreef en Zeger van Kortrijkstraat om de geluidsoverlast veroorzaakt door het drukke verkeer op de R4 te Drongen dringend aan te pakken. Lees meer...

 


7 09 2009 - De E. Blancquaertstraat (Mariakerke) is in slechte staat. Is de heraanleg van de E. Blancquaertstraat reeds voorzien? Zo ja, wat is hiervoor de timing? Lees meer...

 


21 april 2009 - Reeds een aantal jaren wordt tijdens de schoolvakanties vakantie-opvang voor schoolgaande kinderen georganiseerd in Drongen. Een goed initiatief, zeker omdat voor vele ouders de schoolvakanties een ware puzzel vormen. Lees meer...

 


2 februari 2009 - Sinds mei 2008 werd de bushalte ter hoogte van de Oude Abdijstraat te Drongen afgeschaft door de Lijn aangezien er zich een (verkeers)veiligheidsprobleem voordeed in een drukke schoolbuurt. Lees meer...

 


20 oktober 2008 - Begin augustus verscheen in de pers het bericht dat de stad Gent interesse heeft om het Zuivelcentrum in Baarle-Drongen te kopen. Dat sloot eind juni de deuren omdat het Vlaamse Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (Vlam) de subsidiekring stopzette. Lees meer...

 


12 juni 2008 - In de Heilighuisdreef in Drongen is er bij warm weer geurhinder. Deze wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de beek aan de ene kant van de weg. Lees meer...

 


26 mei 2008 - Tijdens een informatieve vergadering in de loop van de maand maart werden de bewoners van de Noordhoutstraat op de hoogte gebracht over de huidige stand van zaken. Daaruit bleek dat de plannen opnieuw gewijzigd werden. Lees meer...

 


<<  1   5   10   25   26   27   28   29   30     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.