Realisaties in afdeling Zuid

Een lokaal dienstencentrum (ldc) is buurtgebonden. Op grotere afstanden heeft het minder bekendheid. Daarom wil OCMW Gent in de regio’s zonder ldc in samenwerking met derden een antennewerking uitbouwen. Een antennepunt is een fysieke plaats waar burgers uit de regio terecht kunnen met al hun vragen rond zorg en welzijn. Lees meer...Voor Zwijnaarde staat een masterplan in de steigers dat de bouw van een nieuw lokaal dienstencentrum en 36 assistentiewoningen naast het woonzorgcentrum Zonnebloem voorziet. Dit OCMW-plan komt tegemoet aan de vraag van bewoners in Zwijnaarde om in te spelen op dé uitdagingen van vandaag voor senioren: wonen en zorg. Lees meer...Woonzorgcentrum (wzc) Zonnebloem schoot met het project ‘Vogels over de vloer’ de spreekwoordelijke hoofdvogel af door de Prinses Mathildeprijs 2009 te winnen. Deze prijs wordt elk jaar toegekend aan een initiatief dat de positie van kwetsbare groepen in de samenleving versterkt. Lees meer...Gentenaars hebben het soms moeilijk om in een Administratief Dienstencentrum te geraken. Ze hebben geen dienstencentrum in hun onmiddellijke omgeving, zijn niet goed te been, of hebben het gewoonweg te druk. Sinds kort komt de dienstverlening van de stad naar de mensen toe. Lees meer...Het Eiland Zwijnaarde is een bedrijventerrein begrensd door de Ringvaart, de Bovenschelde en de Tijarm. Dit gebied wordt herontwikkeld tot een nieuw en duurzaam regionaal bedrijventerrein. Er komen voornamelijk kantoren, watergebonden bedrijven en kennisbedrijven. Lees meer...Op het Wetenschapspark Ardoyen zijn momenteel een veertigtal onderzoeksgerichte bedrijven gevestigd die in totaal 1500 personen te werk stellen. De meeste van deze bedrijven zijn, vooral wat Biotech en ICT betreft, spin-offs van de UGent en start-ups van VIB (het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie). Lees meer...Op de terreinen rond Flanders Expo verschijnt een totaal nieuw stadsdeel met een mengeling van kantoren, woningen, winkels en vrijetijdsbesteding. Met Ikea is een eerste grote speler neergestreken op The Loop, binnenkort opent de MG Tower of de Arteveldetoren, het hoogste kantoorgebouw van het Vlaams gewest. Lees meer...Stad Gent, Agentschap Wegen en Verkeer en De Lijn pakken tussen 2012 en 2015 verschillende wegen rond Zwijnaarde aan. Het gaat ondermeer om het doortrekken van de R4 van Zwijnaarde naar Merelbeke, de heraanleg van Heerweg-Noord en Heerweg Zuid en een nieuwe toegangsweg voor de bedrijven aan de Klaartestraat. Lees meer...Het Gentse stadsbestuur zette de voorbije legislatuur zwaar in op het (brand)veiliger maken van de Gentse jeugdlokalen. Scouts en Gidsen De Zonnekerels kon rekenen op een investeringssubsidie van maximaal 100.000 euro. Lees meer...Onze Gentse Buffalo’s hadden dringend nood aan een nieuw stadion, alleen al omdat de druk op de buurt rond het huidige stadion in Gentbrugge te groot werd. Het Arteveldestadion zal er binnenkort staan. De ruwbouw geeft al een idee hoe groot het complex wordt, de afwerking zal de kers op de taart zijn. Lees meer...<<  1   2     >>

Optionele cookies plaatsen voor Google Analytics, zoeken en social media integratie:       Accepteren       Weigeren       Meer info