Vragen

31 mei 2022 - Het fietspad in de Beukenlaan te St Denijs Westrem ligt er zeer slecht bij. Bij hevige regenval moeten de fietsers uitwijken en komen ze op het rijvak van de auto’s terecht. Dit zorgt voor heel gevaarlijke situaties. Lees meer...

 


6 januari 2022 - De feestcommissie Zwijnaarde ontving vroeger een jaarlijkse (werkings-)subsidie van de stad Gent. In de budgetopmaak 2019 was daarvoor nog 4.020 euro ingeschreven, een jaarlijks te indexeren bedrag. Lees meer...

 


22 december 2021 - Bewoners en handelaars van Sint-Denijs-Westrem vragen met de regelmaat van de klok een oplossing voor de slechte staat van de parking van het Gildenhuis/Open Huis in de Loofblommestraat. Lees meer...

 


17 december 2021 - Bewoners signaleren dat de staat van het wegdek en de voetpaden in Sint-Denijs-Westrem er op veel plaatsen zienderogen op achteruit gaat. Naast louter curatief onderhoud en eventuele integrale heraanleg van straten gebeuren er ook vaak toplaagvernieuwingen in het kader van het onderhoudsbestek van de stad. Lees meer...

 


17 december 2021 - De staat van de Kerkwegel in Sint-Denijs-Westrem is een oud zeer. Vorige legislatuur werd al een vraag gesteld over de vele putten die, vooral bij regenweer, voor gevaarlijke situaties zorgen omwille van plassen, modder en gladheid. Lees meer...

 


17 december 2021 - De verkeersveiligheid in Sint-Denijs-Westrem moet worden opgekrikt. Daar is iedereen het over eens. In afwachting van een wijkcirculatieplan moet e.e.a. nu reeds worden bekeken. Zo ontbreken er fietspaden of fietssuggestiestroken in de Vennestraat, Loofblommestraat en op het Gemeenteplein. Daarnaast is het fietspad ter hoogte van de Beukenlaan – vanaf De Paardekop tot aan de viaduct over de E40 in slechte staat. Lees meer...

 


19 oktober 2021 - In Sint-Denijs-Westrem staat het prachtig kasteel Borluut, onlangs werd de toren gerestaureerd. Lokale verenigingen kunnen er gebruik van maken en tot over enkele jaren waren de kantoren van het Festival van Vlaanderen er gehuisvest.   Lees meer...

 


10 september 2021 - Sinds 2007 zijn er Mekkagerichte percelen voorzien op de begraafplaats Scheldeakker in Zwijnaarde. De duur van de concessies is 10 jaar. Het eerste 10 jaar is gratis, daarna is er een verlenging mogelijk door het betalen van een retributie. Lees meer...

 


9 februari 2021 - De verkeerssituatie ter hoogte van de oversteekplaats aan de ingang van het Parkbos Portaal Grand Noble te Sint-Denijs-Westrem en de Overmeersstraat (haaks op het Kasteel Borluut) is niet optimaal. Er zijn geen wegmarkeringen noch zebrapaden. Dit levert gevaarlijke toestanden op omwille van de vele fietsers die daar oversteken. Lees meer...

 


4 februari 2021 - Een groenbuffer wordt, in functie van een goede ruimtelijke ordening, aangelegd op het gebied dat een buffer noodzakelijk maakt om de hinder naar de naastliggende bestemming te beperken.  Lees meer...

 


<<  1   2   3   5   10   25   35     >>

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.