Asbest in schoolgebouwen

17 september 2019

Op de agenda van de commissie Welzijn, Onderwijs en Participatie van 11 september 2019 stond volgend punt geagendeerd: Plaatsen van een evacuatietrap en compartimenteringswerken - BS+STIBO Westerhem & Academie voor Podiumkunsten, Kerkdreef 9, Sint-Denijs-Westrem.

In het ‘Analyserapport Asbest’  las ik dat er in de school ruimtes zijn die asbest bevatten.

Vraag:
Is de aanwezigheid van asbest dreigend voor de aanwezige  kinderen en werknemers in deze gebouwen?
Moeten er maatregelen getroffen worden?

Steve Stevens
Gemeenteraaadslid

Antwoord:
De aanwezige asbest zoals opgenomen in de asbestinventaris is van het hecht gebonden type, en zit verwerkt in schoolborden en een dakbedekking. Het risico is klein tot zeer klein. Het is enkel bij verwijdering of werken in de omgeving van het materiaal dat er de nodige voorzorgsmaatregelen dienen genomen te worden.

De vastgestelde asbest in de analyse van het pleisterwerk betreft een kleine oppervlakte aan een schouw in de leraarskamer. Het betreft een asbesthoudende plaat achter het pleisterwerk. Hierdoor is het risico klein.

Momenteel moeten er geen maatregelen genomen worden. Het verwijderen van de asbesthoudende materialen kan bij latere werkzaamheden in de betrokken ruimten opgenomen worden.

Annelies Storms
Schepen van Evenementen en Feesten en Facility Management

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.