Plaatsgebrek Chiro Ambo te Zwijnaarde

14 januari 2020

De Chiro Ambo in Zwijnaarde kampt met een ernstig plaatsgebrek zowel voor de leden als voor hun materiaal.
Momenteel huren zij de lokalen van Stad Gent, Heerweg-Zuid 124 te Zwijnaarde.

De chirolokalen, gelegen op de eerste en tweede verdieping  bestaan uit 4 kamers, waar er samen 85 mensen zijn toegelaten.

Op het gelijkvloers zit het JOC Variant van OCZW vzw.  Buiten beschikken ze nog over een lokaal waar het materiaal wordt opgeslagen en nog een lokaal met maar 1 toilet.

Gezien hun ledenaantal de laatste jaren aanzienlijk gestegen is tot 160 kinderen en leiding, zijn zij al een tijdje op zoek naar een oplossing.

In januari 2020 zou er op het terrein een container geplaatst worden om het spelmateriaal te stockeren.

Ondanks de afspraak dat zij de zaal op het gelijkvloers kunnen reserveren en voorrang hebben op andere particulieren en verenigingen, gebeurt het al eens dat de  zaal niet beschikbaar is.

Vaak zitten ze met een groep van 48 kinderen in een lokaal dat,  volgens de brandveiligheidsnormen, geschikt is voor 30 personen. Dit is niet verantwoord en moet ten stelligste vermeden worden.

Vraag:
Werd de container reeds geplaatst zodat het spelmateriaal daar kan gestockeerd worden en het ander lokaal vrijkomt voor de werking?

Kan er een structurele oplossing gevonden worden voor het plaatsgebrek van Chiro Ambo te Zwijnaarde?

Carl De Decker
Gemeenteraadslid

Antwoord:
Chiro Ambo is een Gentse jeugdbeweging met jeugdlokalen in Zwijnaarde.

In 2019 gaven ze te kennen aan de Jeugddienst dat het ledenaantal gegroeid was en dat ze over te weinig ruimte beschikten voor hun ledenwerking. De Jeugddienst ging in overleg met de jeugdbeweging om naar hun noden te luisteren en werd er naar een oplossing gezocht.

Chiro Ambo gebruikt een gebouw van Sogent, waarbij ze gebruik kunnen maken van de eerste verdieping. De zaal op de benedenverdieping wordt door OC Zwijnaarde verhuurd aan Zwijnaardse verenigingen, voor de organisatie van activiteiten en evenementen. Om een antwoord te bieden aan het plaatsgebrek van Chiro Ambo werd afgesproken dat de zaal op zondag niet meer verhuurd wordt, zodat deze steeds gebruikt kan worden door de Chiro.

De verhuringen die al vaststonden werden echter niet geannuleerd om de verenigingen van Zwijnaarde niet in de problemen te brengen. Maar dit dooft dus uit.

De piste voor een container werd bekeken, maar er werd samen met de Chiro en Sogent besloten dat dit niet de beste oplossing was voor hun probleem. Dit betekent namelijk dat er minder speelruimte zou zijn. Voor de opslag van hun materiaal werd dus ruimte voorzien in een opslagloods aan de Frans de Mildreef, waar ook andere Gentse jeugdbewegingen hun materiaal opslaan.

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.