Begraafplaats Zwijnaarde

31 januari 2020

Stad Gent telt heel wat begraafplaatsen. In deze legislatuur heeft de stad een aanzienlijk budget uitgetrokken voor het aangenaam inrichten van onze kerkhoven. Als eerste wordt de begraafplaats van Gentbrugge aangepakt, goed voor een bedrag van 1,1 miljoen euro.

Op de begraafplaats in Zwijnaarde is er ook een begraafplaats voor de moslimgemeenschap ondergebracht. Het gaat om de enige begraafplaats in onze stad waar Gentenaars met een moslimachtergrond hun overleden familieleden kunnen begraven. Meer en meer Gentse moslims doen dat trouwens in Gent.

De begraafplaats van Zwijnaarde en dus ook de moslimbegraafplaats kunnen een opfrissing gebruiken. Volgens de vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap en de nabestaanden die gemeenteraadslid Veli Yüksel hebben aangesproken zijn aanpassingswerken nodig aan de moslimbegraafplaats (bv. waterfontijn, kraantjes en zitbanken). Zo ontbreekt er ook bewegwijzering naar de moslimbegraafplaats. 

Vraag:
Welke totaalbudget zal er vrijgemaakt worden voor het aangenaam inrichten van de begraafplaats van Zwijnaarde?
Is de schepen bereid om ook een budget vrij te maken voor het aangenaam inrichten van de moslimbegraafplaats? Welk specifiek budget zal hiervoor kunnen worden vrijgemaakt?
Welke stappen zal de stad Gent hiervoor zetten?
Op welke termijn kunnen investeringenwerken uitgevoerd worden? 

Veli Yüksel
Gemeenetraadslid

Antwoord:
Sinds december 2007 zijn er Mekkagerichte percelen voorzien op de begraafplaats Scheldeakker-Zwijnaarde. Ze bieden een antwoord op de vraag van de Gentse moslimgemeenschap om in Gent begraven te worden.

Welke totaalbudget zal er vrijgemaakt worden voor het aangenaam inrichten van de begraafplaats van Zwijnaarde?

Een volledige herinrichting van de begraafplaats Scheldeakker-Zwijnaarde is niet aan de orde gezien de infrastructuur, verhardingen en rioleringen op de begraafplaats nog in goede staat zijn en er nog voldoende ruimte is op de begraafplaats voor bijkomende grafpercelen. Enkele geplande kleinere werken (zie hieronder) zullen door de medewerkers van de Groendienst uitgevoerd worden en  worden gefinancierd door het structureel onderhoudsbudget voor de begraafplaatsen (300 000 euro per jaar).

Naast algemene verfraaiingswerken wordt aan volgende zaken gewerkt op de begraafplaats Scheldeakker-Zwijnaarde:

Groen- en verhardingsstructuur wordt aangepast. We zorgen voor bijkomende bomen en beplanting die vorm geven aan het natuurlijk en landelijk karakter van de begraafplaats.
Uitbreiding Mekkagerichte percelen, overeenkomstig met de verwachte stijging in vraag.
Aanleg van een perk voor sterrenkinderen.
Voorzien van een (ossuarium) knekelruimte om het hergebruik van Mekkagerichte grafperken mogelijk te maken.
Opfrisbeurt van de columbaria en het urneveld.
Verbeteren integrale toegankelijkheid, door bijkomende zitbanken en voorzieningen voor grafonderhoud (bv. gieters en enkele bolderkarren) te voorzien.

Voor informatieborden is een afzonderlijk projectbudget voorzien en dit voor alle Gentse begraafplaatsen. De begraafplaats Scheldeakker-Zwijnaarde vormt daar een onderdeel van. Alle bewegwijzering op de begraafplaats wordt meegenomen, ook deze naar de Mekkagerichte percelen.

De geplande verbeteringswerken kunnen op niveau van de begraafplaats Scheldeakker-Zwijnaarde nog niet exact geraamd worden omdat ze nog in een onderzoeks- of ontwerpfase zitten of omdat ze geïntegreerd worden binnen een bredere uitgave (bv. uitrol informatiedragers). Wel is zeker dat deze uitgaven passen binnen het beschikbare budget voor structureel onderhoud of het projectbudget voor verbetering integrale toegankelijkheid.

Is de schepen bereid om ook een budget vrij te maken voor het aangenaam inrichten van de moslimbegraafplaats? Welk specifiek budget zal hiervoor kunnen worden vrijgemaakt?

Zie vraag 1.

Welke stappen zal de stad Gent hiervoor zetten?

Zie vraag 1.

Op welke termijn kunnen investeringenwerken uitgevoerd worden?

Zoals hierboven uitgelegd werden nog niet alle verbeteringswerken exact geraamd of gepland.

De extra voorzieningen zoals zitbanken, bolderkarren en gieters worden mee opgenomen wanneer deze voorzieningen ook op andere begraafplaatsen worden uitgerold.

De verdere verfraaiing en aanplantingen worden jaarlijks tijdens het plantseizoen uitgevoerd.

De uitbreiding van het aantal Mekkagerichte percelen zal samen met de aanleg van een perk voor sterrenkinderen gerealiseerd worden in de loop van 2020.

De zone voor het ossuarium wordt tijdens de uitbreiding van het Mekkagericht perceel afgebakend en gereserveerd. Een ruiming zal pas nodig zijn wanneer de volledige capaciteit van de begraafplaats benut is en de eerste concessies worden beëindigd of komen te vervallen.

Mieke Van Hecke
Schepen van Burgerzaken en Protocol - Ambtenaar van Burgerlijke stand 

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.