Begraafplaats Zwijnaarde

8 mei 2020

In het antwoord op de schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Veli Yüksel (2020_SV_00070 van 31.01.2020) betreffende ‘Begraafplaats Zwijnaarde’ stelde schepen Mieke Van Hecke een aantal zaken voorop.

Naast algemene verfraaiingswerken wordt aan volgende zaken gewerkt op de begraafplaats Scheldeakker-Zwijnaarde:

• Groen- en verhardingsstructuur wordt aangepast. We zorgen voor bijkomende bomen en beplanting die vorm geven aan het natuurlijk en landelijk karakter van de begraafplaats.

• Uitbreiding Mekkagerichte percelen, overeenkomstig met de verwachte stijging in vraag.

• Aanleg van een perk voor sterrenkinderen.

• Voorzien van een (ossuarium) knekelruimte om het hergebruik van Mekkagerichte grafperken mogelijk te maken.

• Opfrisbeurt van de columbaria en het urneveld.

• Verbeteren integrale toegankelijkheid, door bijkomende zitbanken en voorzieningen voor grafonderhoud (bv. gieters en enkele bolderkarren) te voorzien.

Voor informatieborden is een afzonderlijk projectbudget voorzien en dit voor alle Gentse begraafplaatsen. De begraafplaats Scheldeakker-Zwijnaarde vormt daar een onderdeel van. Alle bewegwijzering op de begraafplaats wordt meegenomen, ook deze naar de Mekkagerichte percelen.

De geplande verbeteringswerken kunnen op niveau van de begraafplaats Scheldeakker-Zwijnaarde nog niet exact geraamd worden omdat ze nog in een onderzoeks- of ontwerpfase zitten of omdat ze geïntegreerd worden binnen een bredere uitgave (bv. uitrol informatiedragers).

Vraag:
Wanneer zullen de verbeteringswerken voor de begraafplaats Scheldeakker-Zwijnaarde uitgevoerd worden?
Tegen wanneer zullen de bewegwijzering en informatieborden op deze begraafplaats, inclusief voor de Mekkagerichte percelen, geplaatst zijn?
Is er een indicatie van de verwachte nood aan extra Mekkagerichte percelen voor de komende jaren?
Wordt het plaatsen van een waterfontein en kranen voor de rituele wassing voorzien?

Het volledige antwoord van de schepen leest u hier.
 

Voor de werking van deze website en om uw surfervaring te verbeteren worden cookies gebruikt. Meer info.